Không ngừng củng cố, xây dựng nền quốc phòng - an ninh vững chắc

Lam Giang| 01/09/2016 10:24

Qua 10 năm triển khai thực hiện luật Quốc phòng đã có tác động tích cực đến mọi mặt của các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh (QPAN) của tỉnh, góp phần làm phong phú thêm quan điểm “kết hợp kinh tế - xã hội với tăng cường QPAN”, không ngừng củng cố, xây dựng nền QPAN vững chắc.

Luyện tập võ thuật tại Đại đội trinh sát Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Quán triệt luật đến mọi cấp, ngành

Thực hiện luật Quốc phòng trong 10 năm qua, công tác triển khai thi hành đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp và thực hiện tốt vai trò tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành đồng bộ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nên đã mang lại hiệu quả cao.

Cụ thể, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến rộng rãi nội dung của bộ luật đến các tầng lớp nhân dân, giúp cho người dân hiểu đúng vị trí, vai trò của công tác quốc phòng địa phương. Qua đó, tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Hội đồng Giáo dục QPAN các cấp đã không ngừng được củng cố, kiện toàn. Công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng được thực hiện tốt. Trong 10 năm thực hiện bộ luật, toàn tỉnh đã bố trí 390 cán bộ đối tượng 1 và 2 tham dự bồi dưỡng kiến thức QPAN tại Bộ Quốc phòng và Quân khu 5; chỉ đạo bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng 3, 4, 5 được 326 lớp, với 22.946 lượt người tham gia; tổ chức 8 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho chức sắc, chức việc các tôn giáo, với 568 lượt người tham gia; giáo dục QPAN cho trên 169.107 học sinh, sinh viên…

Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được thực hiện tốt. Các sở, ngành, địa phương chú trọng xây dựng hệ thống văn bản tham mưu, chỉ đạo nhiệm vụ QPAN. Đặc biệt, ngay từ khi mới thành lập tỉnh, Tỉnh ủy đã kịp thời ra Nghị quyết số 03 ngày 13/5/2004; đồng thời chỉ đạo cho 8 huyện, thị xã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc...

Trong các năm 2008 và 2013, tỉnh đã tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ cấp tỉnh được Quân khu 5 đánh giá đạt loại giỏi. Trong từng nhiệm kỳ, tỉnh cũng tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ cho 100% cấp huyện, xã, phường, thị trấn. Qua diễn tập, đã bổ sung điều chỉnh phương án thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị ngày càng hoàn thiện, sát với tình hình địa phương, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Trở thành khu vực phòng thủ vững chắc

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật Quốc phòng, tỉnh đã chú trọng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với QPAN theo chiến lược phòng thủ của Trung ương, Quân khu. Việc quản lý đất quốc phòng, xây dựng các điểm tựa, cụm điểm tựa, khu tập trung, huấn luyện quân dự bị động viên, khu căn cứ hậu cần, kỹ thuật và khu hậu cứ của tỉnh được quan tâm. Mặt khác, lực lượng vũ trang tỉnh có điều kiện tốt hơn trong việc thực hiện tổ chức biên chế cho các đơn vị thường trực của tỉnh làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Công tác xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ ngày càng phát triển ổn định, hiện đạt 1,57% so với dân số. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ đạt 21,6% (tăng 14,17% so với năm 2005). Chi bộ quân sự xã, phường, hoạt động có chuyển biến tích cực. Việc sắp xếp, biên chế vào các đơn vị dự bị động viên đạt 98,7%; trong đó đúng chuyên nghiệp quân sự 87,2%. Phương tiện kỹ thuật đạt 100% đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Công tác tuyển quân hàng năm luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng được nâng cao.

Từ việc triển khai thực hiện luật Quốc phòng đã giúp cho tỉnh thể chế hóa và nâng cao năng lực quản lý nhà nước ở các lĩnh vực, tạo cơ chế chặt chẽ, đúng hướng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với QPAN được thực hiện theo kế hoạch cơ bản lâu dài, vững chắc, tạo môi trường ổn định và phát triển, góp phần xây dựng Đắk Nông trở thành khu vực phòng thủ vững chắc trong hệ thống phòng thủ chung của Quân khu 5. Tỉnh có tiềm lực và sức mạnh toàn diện, góp phần ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không ngừng củng cố, xây dựng nền quốc phòng - an ninh vững chắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO