Quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số (kỳ 3): Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt và lãnh đạo của chi bộ

Y Sơn| 04/11/2021 15:33

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ðảng bộ tỉnh Ðắk Nông đã tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, có cách làm phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, bon, buôn ở các khu dân cư.

ADQuảng cáo

Tại các buổi sinh hoạt, các bí thư chi bộ chủ động chuẩn bị các nội dung trước khi triển khai sinh hoạt chi bộ. Đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ đầy đủ. Người chủ trì cuộc họp định hướng nội dung thảo luận trọng tâm, thiết thực và phát huy tinh thần dân chủ, tham gia ý kiến của đảng viên. Hầu hết đảng viên được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hướng dẫn các hộ dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo... Qua đó nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, làm cho chi bộ Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở và củng cố hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Chi bộ bon Sa Ú, xã Quảng Khê (Ðắk Glong) luôn tổ chức sinh hoạt đúng quy định, bảo đảm chất lượng

Ðảng viên Y Nuăn Niê Kdăm, dân tộc Ê đê, buôn K'nha, xã Ðắk Wil (Cư Jút) tuyên tuyền đồng bào DTTS tại chỗ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại khu dân cư

ADQuảng cáo

Ðảng viên Ðiểu Kêu, Chi bộ bon Bu Ndrung, xã Ðắk N'Drung (Ðắk Song) phụ trách, hướng dẫn hộ gia đình nghèo chăm sóc hồ tiêu

Nhiều đảng viên trẻ DTTS luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chi bộ giao

Nhiều chi bộ thôn, bon, buôn DTTS tại chỗ được cấp ủy tặng giấy khen là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Y Sơn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số (kỳ 3): Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt và lãnh đạo của chi bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO