Phối hợp xây dựng, bảo vệ biên cương Tổ quốc

Lam Giang| 03/08/2022 09:02

Những năm qua, giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã phối hợp hoạt động nhịp nhàng, đạt được những kết quả thiết thực, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp biên phòng toàn dân.

ADQuảng cáo

Đẩy mạnh tuyên truyền

Thực hiện những nội dung phối hợp, BĐBP tỉnh cùng Hội CCB đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân trên tuyến biên giới thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Trọng tâm tuyên truyền nắm chắc những nội dung có liên quan đến bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Hình thức tuyên truyền đa dạng như lồng ghép qua các buổi giao ban, họp thôn, bon, buôn, bản, trên hệ thống loa phát thanh của xã và cá biệt, nhỏ lẻ từng hộ dân. Giai đoạn 2017-2022, hai bên phối hợp tuyên truyền 2.930 đợt, gần 100 ngàn lượt người; qua loa phát thanh gần 5.000 giờ.

Các đơn vị biên phòng cùng Hội CCB 7 xã biên giới nắm bắt tình hình địa bàn, tư tưởng, tâm tư, những vướng mắc của Nhân dân để tham mưu và tổ chức tốt tuyên truyền, vận động. Đại tá Phan Quý Vỹ, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho rằng: Qua tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của hội viên hội CCB, Nhân dân khu vực biên giới trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; tích cực giúp đỡ và cùng BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Dang phối hợp với người dân xã Quảng Trực (Tuy Đức) tuần tra bảo vệ biên giới

Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh

ADQuảng cáo

Nhận thức rõ ý nghĩa, trách nhiệm tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, BĐBP tỉnh phối hợp Hội CCB tỉnh tham mưu củng cố, kiện toàn đảng bộ 7 xã, 76 chi bộ thôn, bon, buôn, bản; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; tạo nguồn phát triển đảng ở khu vực biên giới.

Từ năm 2017 đến nay, tham mưu cho Đảng ủy các xã biên giới tổ chức bồi dưỡng kết nạp được 284 đảng viên; trong đó có 4 đảng viên là người DTTS, 60 đảng viên nữ. Hai bên phối hợp vận động 342 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bon, buôn, bản", phối hợp quân - dân cùng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, địa bàn biên giới, phát huy vai trò, trách nhiệm của CCB ở các cơ sở được thực hiện tốt.

Đến nay, trên khu vực biên giới của tỉnh đã có 32 tập thể/ 611 hộ/ 397 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên và 61 mốc quốc giới; duy trì 70 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, buôn, bon, bản.

Cựu chiến binh, người dân xã Đắk Búk So (Tuy Đức) phối hợp với Đồn biên phòng Tuy Đức phát dọn đường biên, cột mốc

Thực hiện các phong trào, cuộc vận động phát triển kinh tế  - xã hội, xóa đói giảm nghèo..., hội CCB và các đơn vị đã tuyên truyền, vận động Nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Trong đó, hội viên CCB đóng góp hơn 4 tỉ đồng, hiến hơn 11.000 m2 đất làm đường nông thôn, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, khu vui chơi; xây dựng 24 nhà đồng đội; tham gia 580 ngày công; giúp 319 hội viên là hộ nghèo, cận nghèo về vốn sản xuất...

BĐBP tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế giúp người dân xóa đói giảm nghèo; nhận đỡ đầu 4 học sinh qua mô hình "Con nuôi đồn biên phòng", hỗ trợ 62 học sinh qua mô hình "Nâng bước em tới trường"; xây dựng 12 tủ sách thanh niên; tham mưu cho địa phương mở 2 lớp xóa mù chữ cho 42 người; vận động, động viên trên 216 em học sinh bỏ học trở lại trường…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Phối hợp xây dựng, bảo vệ biên cương Tổ quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO