Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khảo sát việc thực hiện Nghị quyết đối với MTTQ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng)

PV| 29/07/2023 11:30

 Chiều 28/7, Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam, do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

 Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc

Báo cáo công tác Mặt trận của huyện với Đoàn công tác, ông Lê Công Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và các Tổ chức thành viên đã tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 và Chương trình thống nhất hành động của Ủy Ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đáng kể nhất trong nhiệm kỳ: 14/14 xã đạt chuẩn xã NTM, thị trấn Liên Nghĩa đạt chuẩn văn minh đô thị; huyện Đức Trọng được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và 7 xã được công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao; 98% thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá, tình ANCT, TTATXH trên địa bàn được giữ vững; 100% thôn, tổ dân phố hưởng ứng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã tuyên dương, khen thưởng 712 hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích trong việc tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã xây dựng 36 mô hình "Khu dân cư kiểu mẫu”, 80 mô hình “Khu dân cư tiêu biểu"; Tân Hội, Tân Thành, Bình Thạnh, Ninh Loan, Hiệp Thạnh, Đà Loan, Ninh Gia và đề nghị Tỉnh công nhận xã Bình Thạnh đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Vận động, gần 7,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng và sữa chữa 97 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách; hỗ trợ 302 học sinh chương trình hoa cúc trắng, gia đình hộ nghèo có con bị đuối nước và khen thưởng học sinh con các hộ nghèo vượt khó vươn lên trong học tập với số tiền hơn 224 triệu đồng; Hỗ trợ Tết Nguyên đán cho 4.340 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hội viên nghèo của các hội với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng.

 Ông Lê Công Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, báo cáo kết quả thực hiện công tác Mặt trận với Đoàn kiểm tra

Mặt trận các cấp trong huyện đã thực hiện tốt công tác giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống những người được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác bầu cử; công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân; giám sát các công trình dự án xây dựng đường giao thông; việc cấp phát các chế độ chính sách; công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng; phát triển nhà lưới, nhà kính; công tác quản lý đất công; giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; giám sát việc chi hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo,… MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Ban công tác mặt trận các thôn, tổ dân phố đã phối hợp tham gia hòa giải 748 vụ, hòa giải thành 701 vụ, đạt tỷ lệ 93,7% chủ yếu liên quan đến đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, mâu thuẫn tại cơ sở...

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tổ chức giám sát 28 cuộc tại một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, với các nội dung liên quan tình hình KT-XH của địa phương mà cử tri và Nhân dân quan tâm, bức xúc. Qua giám sát đã kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, những quy định không phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Từ đó, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị của địa phương.

 Ông Lê Hồng Khánh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, huyện Đức Trọng biểu dương, ghi nhận kết quả công tác Mặt trận đã đạt được trong nhiệm kỳ

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã đề xuất các chỉ tiêu thống nhất trong cả hệ thống Mặt trận trong nhiệm kỳ 2024-2029. Và đề nghị Trung ương và tỉnh xem xét giải quyết các chế độ, chính sách phù hợp cho cán bộ cấp phó của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã, thị trấn nhằm giúp cho các cán bộ thuộc các đối tượng này có thu nhập ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Vì hiện nay mức phục cấp cho các chức danh bán chuyên trách của cấp xã rất thấp.

Các đại biểu đề nghị xem xét tăng thêm số lượng 1 Phó chủ tịch MTTQ cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, vì theo các hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam thì Ban thường trực MTTQ cấp xã có 1 Chủ tịch, không quá 2 Phó chủ tịch và 1 Ủy viên Thường trực, nhưng Nghị quyết số 188 và Nghị quyết 148 của HĐND tỉnh Lâm Đồng “Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” thì chức danh Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã chỉ có 1 người.

Đề nghị cho tách chức danh Trưởng Ban dân vận Huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Vì hiện nay chức năng, nhiệm vụ của 2 cơ quan Ban dân vận huyện ủy và Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện là khác nhau, bên cạnh đó, nhiệm vụ công tác Dân vận và MTTQ Việt Nam nhiều nhưng biên chế ngày càng giảm, nên việc thực hiện nhiệm vụ đồng thời 2 chức danh gặp nhiều khó khăn. Việc củng cố, kiện toàn Ban Công tác Mặt trận theo nhiệm kỳ ở các thôn, tổ dân phố còn gặp khó khăn, do không được hỗ trợ kinh phí để tổ chức Hội nghị tổng kết và kiện toàn tổ chức Ban Công tác Mặt trận. 

Đề nghị có cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam nghiên cứu những chủ trương, định hướng mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các đoàn thể làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”; về “vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường đối ngoại nhân dân. Xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong và ngoài nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”...

Nghiên cứu quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam được quy định trong Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 để bổ sung về “Nhiệm vụ tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước”... để bổ sung vào Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa X nhằm xác định rõ hơn nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kết luận cuộc làm việc, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn khảo sát đã ghi nhận các ý kiến đóng góp và nội dung, đề xuất của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng. Qua đó, tổng hợp để nghiên cứu, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo mattran.org.vn
http://mattran.org.vn/hoat-dong/pho-chu-tich-nguyen-huu-dung-khao-sat-viec-thuc-hien-nghi-quyet-doi-voi-mttq-huyen-duc-trong-lam-dong-51469.html
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khảo sát việc thực hiện Nghị quyết đối với MTTQ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO