Phiên họp thứ 19 Thường trực HĐND tỉnh khóa IV

Hoàng Hoài| 06/10/2022 14:28

Ngày 6/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung chủ trì Phiên họp thứ 19 Thường trực HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; xem xét, cho ý kiến nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp.

ADQuảng cáo

Phiên họp thứ 19 cũng đã cho ý kiến vào một số nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp

Theo dự thảo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công 4 kỳ họp chuyên đề và thường kỳ để xem xét, ban hành 27 nghị quyết. Các nghị quyết ban hành bảo đảm tuân thủ quy trình, thủ tục quy định, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và quy định của pháp luật.

Công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức các kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật định. Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh phối hợp thường xuyên, tích cực, trách nhiệm trong tổ chức hoạt động. Các chương trình, kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh bảo đảm hiệu quả, ngày càng nâng cao về chất lượng. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã tổ chức phiên giải trình nghe UBND tỉnh, các ngành chức năng có liên quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trực tiếp đối với giám đốc 3 sở, ngành.

ADQuảng cáo

HĐND tỉnh tổ chức 9 phiên họp thường kỳ, chuyên đề để xem xét, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; cho ý kiến 32 văn bản phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm kịp thời. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng UBND tỉnh thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Tỉnh ủy và nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Trong 9 tháng, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức 3 đợt tiếp xúc cử tri; qua đó phân loại, tổng hợp 144 ý kiến, kiến nghị, phản ánh.

Lãnh đạo các sở, ngành cho ý kiến về các tờ trình

Phiên họp thứ 19 cũng đã cho ý kiến vào một số nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp gồm Tờ trình số 5300/TTr-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022; Tờ trình số 5349/TTr-UBND ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đối với Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thành phố; Tờ trình số 5131/TTr-UBND ngày 9/9/2022 của UBND tỉnh về dự thảo nghị quyết thông qua Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã chính quy giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình số 5416/TTr-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua nghị quyết thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2022…

Phát biểu tại Phiên họp thứ 19, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung yêu cầu các ban HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ để hoạt động hiệu quả, nhất là công tác giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị nội dung trình kỳ họp sắp tới bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Phiên họp thứ 19 Thường trực HĐND tỉnh khóa IV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO