Phê duyệt Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp

21/02/2013 15:43

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030...

ADQuảng cáo

Thủ tướng Chính phủ vừa phêduyệt Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Theo đó, giai đoạn 2013 - 2015,thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Côngan, Quốc phòng, Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức khác và cơ quan quảnlý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấpthông tin, phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếulý lịch tư pháp.

Trong đó, năm 2013 bảo đảm trên 30%thông tin lý lịch tư pháp chính thức trao đổi giữa Trung tâm Lý lịch tư phápquốc gia và Sở Tư pháp được thực hiện dưới dạng điện tử. Đến năm 2016, bảo đảm trên 90 - 95% thông tin lý lịch tư pháp chính thức trao đổi giữa Trungtâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp được thực hiện dưới dạng điện tử.

Trong giai đoạn 2016 -  2020,nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất tại BộTư pháp (mô hình cơ sở dữ liệu một cấp). Đồng thời, triển khai hình thứccấp Phiếu lý lịch tư pháp qua mạng - cấp độ 4 của dịch vụ hành chính công trựctuyến (nhận và trả kết quả qua mạng).

ADQuảng cáo

Để thực hiện mục tiêu đề ra, giaiđoạn 2013 - 2015 cần phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụcho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp, chú trọng bồidưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm, quản trị mạng,v.v...; tổ chức các lớp bồidưỡng, tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tra cứu, xácminh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp tại các cơ quan có liênquan.

Bên cạnh đó, đầu tư cơ sở vật chất,kỹ thuật cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp để thực hiện nhiệmvụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bằng văn bản giấy và dữ liệuđiện tử. Triển khai sử dụng chính thức phần mềm quản lý lý lịch tư pháp tạiTrung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và tại các Sở Tư pháp.

Đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất, kỹthuật cho các bộ, ngành có liên quan để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin,hướng tới việc trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp dưới dạng điện tửcho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Hiện nay, 5 Phòng lý lịch tư phápthuộc Sở Tư pháp 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã được thành lập. Tại cáctỉnh, đa phần các Sở Tư pháp đã kiện toàn bộ phận lý lịch tư pháp tại PhòngHành chính tư pháp để thực hiện nhiệm vụ quản lý lý lịch tư pháp.

Trước khi Luật lý lịch tư pháp đượcban hành, do chưa có cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp riêng, nên trong những nămvừa qua, các Sở Tư pháp phải tra cứu thông tin từ hệ thống tàng thư căn cướccan phạm của cơ quan Công an và từ hồ sơ án lưu của Tòa án để làm căn cứ cấpPhiếu lý lịch tư pháp cho công dân. Hiện nay, thực hiện quy định của Luật lýlịch tư pháp, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đang từng bước được xây dựng tạiTrung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp trên toàn quốc.

Công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháptheo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức đang từng bước được cải cách thủtục, đơn giản hóa và thuận tiện hơn. Công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp có ýnghĩa là một hoạt động  phục vụ của Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu chứngminh về nhân thân tư pháp của cá nhân khi tham gia các quan hệ pháp lý ở trongnước và nước ngoài.


Theo số liệu thống kê, tính từ ngày1/10/2010 đến ngày 30/9/2012, các Sở Tư pháp và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốcgia đã cấp 261.416 Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổchức.

Nguồn Chinhphu.vn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phê duyệt Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO