Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Ðắk Nông phát triển bền vững

Phan Tân| 19/12/2022 08:57

62 năm trước, vào cuối tháng 12/1960, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông được thành lập, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử của vùng đất Nam Tây Nguyên. Từ đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương và Đảng bộ tỉnh, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Đắk Nông đã chung sức, đồng lòng vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để hoàn thành khát vọng giải phóng quê hương, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; từng bước xây dựng vùng đất Nam Tây Nguyên ngày càng phát triển với những thành tựu rất đỗi tự hào.

Lãnh đạo toàn diện phong trào cách mạng

Những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, địa bàn Quảng Đức (Đắk Nông) nằm trong vùng “bất khả xâm phạm”, như một “cánh cửa thép” nhằm ngăn chặn sự chi viện từ Bắc vào Nam. Trước tình hình đó, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chiến lược và điều kiện chiến tranh, tháng 12 năm 1960, Trung ương quyết định thành lập tỉnh Quảng Đức (dựa trên cơ sở địa giới hành chính của Ngụy quyền Sài Gòn) và Đảng bộ tỉnh Quảng Đức trực thuộc Liên Khu ủy V.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển về vai trò và quy mô lãnh đạo phong trào cách mạng của Đảng bộ tỉnh Quảng Đức, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công cách mạng theo tinh thần Nghị quyết 15 của Đảng. Đánh dấu thời kỳ quân và dân các dân tộc Quảng Đức (Đắk Nông ngày nay) chính thức là đơn vị hành chính cấp tỉnh và có một Đảng bộ lãnh đạo toàn diện phong trào cách mạng; góp phần cùng cả nước kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Một phần đô thị Gia Nghĩa hôm nay

Là người trực tiếp viết Lịch sử Đảng bộ tỉnh ngay từ đầu, các kỳ bổ sung và làm chủ biên các cuốn lịch sử đảng bộ địa phương, phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Việc xác định ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh là nhiệm vụ rất hệ trọng nên quá trình thực hiện được triển khai thận trọng, bài bản, khoa học. Cụ thể, tỉnh đã tổ chức sưu tầm, điền dã rất đầy đủ để thu thập tư liệu. Nhiều hội thảo khoa học được tổ chức, với sự tham dự của các nhà khoa học lịch sử, nhân chứng sống... để thu thập ý kiến liên quan đến tài liệu. Những nhân chứng nay đã già yếu, không tham dự hội thảo được, ban tổ chức cử người đi đến tận nơi để ghi nhận ý kiến, thu thập tài liệu. Gần đây nhất, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Hội thảo khoa học xác định Ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 22/12/2021 đã kết nối trực tuyến với Viện Lịch sử Đảng, với sự tham gia đóng góp ý kiến của Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng. Tại hội thảo, tất cả các nhân chứng, các nhà sử học đều thống nhất 4 sự kiện liên quan đến thời gian thành lập Đảng bộ tỉnh là tháng 12/1960. Sau khi nghiên cứu, tổ chức hội thảo rồi xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định.

Tượng đài Anh hùng N’Trang Lơng và các dân tộc Tây Nguyên - điểm nhấn mới của thành phố trẻ Gia Nghĩa

Tạo ra những chuyển biến lớn, quan trọng

Năm 2004 tỉnh Đắk Nông được thành lập mở ra một thời kỳ mới trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tạo ra động lực to lớn cho toàn đảng, toàn dân trong tỉnh phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội; tăng thu nhập, nâng cao đời sống; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội... Tuy nhiên, tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức như: xuất phát điểm của nền kinh tế trước khi thành lập tỉnh rất thấp, mang nặng tính thuần nông; các lĩnh vực văn hóa, xã hội còn nhiều yếu kém; giá các loại nguyên liệu đầu vào, giá tiêu dùng liên tục tăng cao.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chủ động tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tích cực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại các n ghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bình ổn giá cả, kích cầu tiêu dùng; tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội.

Tinh thần chiến thắng Đức Lập được Đảng bộ, chính quyền Nhân dân huyện Đắk Mil phát huy xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, khang trang

Với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bằng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, đến nay, sau gần hai thập kỷ tái lập, Đắk Nông đã tạo nên nhiều kỳ tích rất đáng tự hào, tạo ra những chuyển biến lớn, quan trọng và đầy tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Giai đoạn 2016 - 2020: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,02% (gần bằng với mức bình quân chung của cả nước 6,8%), riêng năm 2022 đạt 7,59%. GRDP bình quân đầu người tăng từ 38,65 triệu đồng năm 2016 lên 59,61 triệu đồng vào năm 2022, thoát khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp.

Quy mô khu vực công nghiệp tăng 1,78 lần, tốc độ bình quân đạt 12,22%/năm, đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. Bước đầu huy động được tiềm năng khoáng sản bô xít, alumin vào tăng trưởng.

Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2004 - 2021 đạt 24.753 tỷ đồng; riêng năm 2022 là 3.475 tỷ đồng, gấp khoảng 16,9 lần so với số thu năm 2004. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 đạt 63.575 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 6,09%. Đời sống Nhân dân liên tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được củng cố, giữ vững.

Bộ mặt nông thôn huyện Krông Nô ngày một khởi sắc

Cùng với đó, tổ chức bộ máy các cấp được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng phát huy. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh: “Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và các chương trình, kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 của tỉnh. Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, bám sát chỉ đạo của Trung ương, với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã thực hiện thắng lợi và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2022 đã đề ra, với 13/13 chỉ tiêu đạt và vượt… Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Sovico, Sun Group, TH, Hòa Phát, Việt Phương, Đức Giang… đã đến khảo sát, đề xuất và đang triển khai các bước để xin chủ trương đầu tư các dự án có số vốn rất lớn vào các ngành, lĩnh vực: công nghiệp alumin - luyện nhôm - năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch, là 3 trụ cột tăng trưởng để tỉnh phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển nhanh, bền vững. Nút thắt yếu kém về hạ tầng giao thông kết nối đã và đang là điểm nghẽn ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng đã được tháo gỡ khi dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho triển khai, hiện đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án. Đây là những tín hiệu hết sức tích cực, khởi sắc về tương lai phát triển của Đắk Nông, là tiền đề, nền tảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ tỉnh đề ra…”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Ðắk Nông phát triển bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO