Phát huy hiệu quả các nguồn lực, giải pháp, thúc đẩy giảm nghèo bền vững

Vũ Trang| 28/09/2020 09:48
Theo dõi Báo Đắk Nông trên

Bằng việc tập trung nhiều nguồn lực, triển khai các giải pháp, kết quả giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2020 đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

Lồng ghép hiệu quả các chương trình

Trên cơ sở mục tiêu của nghị quyết, các cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, trên tinh thần phát huy nội lực là chính, với phương châm “người dân tự vươn lên thoát nghèo, có sự hỗ trợ của Nhà nước và được cộng đồng giúp đỡ”.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo ngày càng tiếp cận tốt các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục...

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Trong đó, việc phản ánh những gương tập thể, cá nhân, đặc biệt là các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, các mô hình giảm nghèo sáng tạo, hiệu quả trên địa bàn tỉnh… được chú trọng. Qua đó, người dân không chỉ nâng cao nhận thức về nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn từng bước tiếp cận với các thông tin, kiến thức, mô hình giảm nghèo bền vững.

Các chính sách như tín dụng ưu đãi, khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ phát triển sản xuất, dạy nghề, miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất… được triển khai hiệu quả đã tạo cơ hội, động lực cho hộ nghèo, người nghèo tự vươn lên thoát nghèo cũng như tiếp cận tốt với các dịch vụ xã hội cơ bản ở địa phương.

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã có gần 133.641 lượt hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi với doanh số cho vay khoảng 3.969 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2020, toàn tỉnh đã có 54.494 lượt người nghèo, 11.718 lượt người cận nghèo, 121.695 lượt người đồng bào dân tộc thiểu số và 56.694 lượt người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn... được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ đóng là 48,8 tỷ đồng; ngân sách địa phương thực hiện hỗ trợ theo chính sách đặc thù là 194 triệu đồng.

Lao động nông thôn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được đào tạo nghề, có việc làm tại chỗ, cải thiện thu nhập. Ngoài ra, đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 1.386 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng.

Việc huy động các nguồn lực, hỗ trợ đầu tư phát triển cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã đặc biệt khó khăn cũng được chú trọng, tạo điều kiện phát triển hạ tầng giao thông, trường học, chợ, giúp lưu thông, trao đổi hàng hóa thuận tiện hơn giữa các vùng, nhất là các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn.

Qua đó, người dân nói chung và người nghèo nói riêng có điều kiện tăng thu nhập, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, các dân tộc và nhóm dân cư…

Đạt được những kết quả thiết thực

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh là 683.489 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương bố trí 484.817 triệu đồng; ngân sách của tỉnh bố trí thực hiện chính sách giảm nghèo đặc thù 194.972 triệu đồng; nguồn kinh phí huy động đóng góp 14.200 triệu đồng.

Với nguồn lực đầu tư đáng kể, cùng với sự phối hợp lồng ghép các chương trình, chính sách khác nhau, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực. Nếu như năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh là 19,26% thì ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm còn dưới 7%. Bình quân mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 2%. Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 24,15% xuống còn 16,23%; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 31,59% xuống còn 22,2%.

Cùng với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỉnh cũng chú trọng các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ hộ tái nghèo và phát sinh nghèo mới.

Khuyến khích tính chủ động, tự vươn lên

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục phấn đấu mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 2% trở lên; trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên.

Bên cạnh đó, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, tiếp cận thông tin, nước sinh hoạt và vệ sinh. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ nhà ở để tăng thu nhập.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh tiếp tục tập trung nhiều nguồn lực, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Trong đó, định hướng các chính sách giảm nghèo là giảm dần các chính sách hỗ trợ mang tính trợ cấp, tăng cường các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế cho hộ nghèo, có cơ chế khuyến khích tính chủ động, vươn lên, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập; hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, y tế và dinh dưỡng, bảo trợ xã hội, nhà ở, văn hóa và thông tin; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các địa bàn đặc biệt khó khăn sẽ tiếp tục được chú trọng.

Hàng năm, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, nắm chắc danh sách hộ nghèo, sự biến động hộ nghèo ở địa phương, phân loại cụ thể hộ nghèo theo các nhóm đối tượng, xác định rõ nguyên nhân nghèo, nhu cầu của từng hộ nghèo, nhóm nghèo để có những giải pháp hiệu quả.

Ngoài ra, định kỳ hàng năm, các cấp, ngành và địa phương tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai công tác giảm nghèo, kịp thời kiểm điểm vai trò, trách nhiệm, tìm ra nguyên nhân hạn chế, yếu kém và đề ra giải pháp thiết thực, hiệu quả cho công tác giảm nghèo bền vững thời gian tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy hiệu quả các nguồn lực, giải pháp, thúc đẩy giảm nghèo bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO