Phân bổ vốn đầu tư tại vùng dân tộc thiểu số còn chậm

Kim Ngân| 18/08/2022 16:47

Ngày 18/8, đồng chí Lê Văn Chiến, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông chủ trì buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh để nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.

ADQuảng cáo

Đồng chí Lê Văn Chiến, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp

Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025 được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Chương trình được các sở, ngành tích cực, chủ động phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh trong quá trình tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay, có 3/8 huyện có quyết định phân bổ nguồn vốn, riêng huyện Đắk Glong chưa trình HĐND huyện thông qua nghị quyết giao kế hoạch vốn.

Một số dự án chưa được các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn trong công tác xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình tại địa phương…

ADQuảng cáo

Tại cuộc họp, sau khi nghe Ban Dân tộc, các sở, ngành liên quan báo cáo về tình hình thực hiện danh mục dự án đầu tư thuộc các dự án thành phần, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ngành liên quan kết nối, triển khai thực hiện phần việc được giao.

Đồng chí Lê Văn Chiến yêu cầu: “Trong thời gian thực hiện, cái gì dễ, đầy đủ tính pháp lý thì làm trước, cái gì khó, còn thiếu cơ sở pháp lý thì bổ sung, hoàn chỉnh làm sau. Làm việc nào dứt điểm việc đó. Chú trọng đào tạo ngoại ngữ, tin học cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Cần gắn phát triển du lịch với sinh kế, đời sống của người dân”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu, khi đầu tư cơ sở hạ tầng phải có tính liên kết, gắn với khu sản xuất, khu dân cư thì kinh tế, đời sống của người dân mới phát triển.

Về kinh phí thực hiện phải tính toán, cân nhắc, hài hòa, phù hợp, tiết kiệm, tránh lãng phí. Cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm và đến năm 2025 phải có kết quả của chương trình.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phân bổ vốn đầu tư tại vùng dân tộc thiểu số còn chậm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO