Njaz ST24 Krông Nô

Mẫn Doanh| 12/10/2022 20:54

Njaz ST24 Krông Nô ntơưv HTX uô blêx njaz Buôn Chóah đrul ntơưr sâu bê “Blêx njaz Krông Nô” tâu xênhr Đăk Nông ntâus grê, sơưr keiz sanv phâmv OCOP tâu 4 luz nuz kuz shông 2020.

ADQuảng cáo

Sanv phâmv tâu uô trơưs tiêu chuânv  VietGAP, tsêr biênr tar zangv njaz nhôngl, por vêv bov đamv an toanx vêv xinhz thưx phâmv, tâu nênhs sir zôngv nhiav. Chor thanhx viên ntơưv HTX liên kêt uô trơưs cangz grê, pangz nôngz, qir, cir thuôx,... uô muôx hâur pâuk nguên liêus blêx muôx năng suât haz tsât lươngs saz. HTX zov chênhr đâux tư cơ sơv vâts tsât, tsêr xươngv, trang thiêt bix tsêr biênr xưs li: krang, luôv njaz thanhx phâmv haz muôs trâu thix trươngx zangv njaz ST24 đap ưngr jông tsênhr tênhv ntơưv thix trươngx.

ADQuảng cáo

Mẫn Doanh

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Njaz ST24 Krông Nô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO