Những “cánh chim đầu đàn” ở vùng biên giới (kỳ 2): Nỗ lực giữ gìn văn hóa truyền thống

Y Sơn| 28/09/2022 16:38

Thời gian qua, những đảng viên ở vùng biên giới không chỉ phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm lo phát triển kinh tế mà còn là những lớp người am hiểu truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Bằng kinh nghiệm, sự hiểu biết của mình, tại các buổi họp bon, buôn, đảng viên đều lồng ghép vận động bà con lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Đặc biệt, đội ngũ đảng viên thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Họ cũng là những người tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các bản quy ước, hương ước có nội dung liên quan đến phong tục, tập quán, tín ngưỡng truyền thống... Qua đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết và tạo động lực cho người dân tích cực giữ gìn văn hóa truyền thống ở vùng biên giới.

Ông Ðiểu Sriu (bên trái), Bí thư Chi bộ bon Bu Prâng 1, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) bàn bạc xây dựng nghị quyết giữ gìn văn hóa truyền thống

Ðảng viên trẻ Trần H'Nhã Trâm (hàng đầu bên phải) tích cực tham gia đội văn đội văn nghệ dân gian xã Thuận An (Ðắk Mil)

Ðảng viên, nghệ nhân ưu tú H'Plơ, bon Sar Pa, xã Thuận An (Ðắk Mil) nỗ lực truyền dạy điệu múa truyền thống dân tộc M'nông

Ðảng viên Ðiểu Tỉnh là "hạt nhân" trong việc lưu giữ nghề đan lát truyền thống ở bon Bu N'Drung, xã Ðắk Búk So (Tuy Ðức)

Ðảng viên Y Sang Niê (bên phải), bon Bu Ðắk, xã Thuận An (Ðắk Mil) tâm huyết truyền dạy đánh cồng chiêng

>>Kỳ 3: Góp phần giữ gìn vùng biên giới ổn định, phát triển

Y Sơn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những “cánh chim đầu đàn” ở vùng biên giới (kỳ 2): Nỗ lực giữ gìn văn hóa truyền thống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO