Chính trị

Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn

Hoàng Hoài 19/05/2024 05:30

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, vai trò nêu gương luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

ADQuảng cáo

Thấm nhuần tư tưởng của Người

Tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Kết luận số 01) với nhiều cách làm đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, mang lại sức lan tỏa sâu rộng.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cán bộ, đảng viên là những người đem đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để giải thích cho quần chúng Nhân dân hiểu rõ và thi hành. Đây cũng là lực lượng nắm bắt tình hình thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền để đề ra chính sách cho đúng.

Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải coi việc nghiên cứu, học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục gắn liền với quá trình tu dưỡng về mọi mặt.

hoang-hoai.jpg

Vì vậy, ngay sau khi có Kết luận số 01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tỉnh.

Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01 và Chuyên đề toàn khóa được cấp ủy đảng các cấp triển khai thực hiện gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ năm 2021 đến nay, hàng năm, tỉnh Đắk Nông đều cụ thể hóa thành những chuyên đề riêng phù hợp với tình hình thực tiễn để triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

chuyen-de-hoc-bac-456.png

Cấp ủy, các tổ chức đảng chú trọng đổi mới tuyên truyền, triển khai bằng nhiều hình thức như: hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, qua các trang mạng xã hội và kết hợp tự nghiên cứu. Đặc biệt, qua gần 4 năm, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 đã góp phần tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, vai trò nêu gương luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

img_9517.jpg
Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông thăm hỏi, tặng quà tết bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Gia Nghĩa (Tháng 1/2024)

Liên quan đến vấn đề này, tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh khẳng định: “Đến bây giờ, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có chuyển biến thực sự trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra cũng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đại hội đảng các cấp. Tác phong, lề lối, phong cách của cán bộ, đảng viên cũng được điều chỉnh một bước, góp phần vào sự thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn”.

Lan tỏa 507 mô hình hay, sáng tạo

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội luôn xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng. Từ đó, mỗi đơn vị lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác được gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

dsc06148.jpg
Mô hình Tủ quần áo cho người nghèo do Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong triển khai góp phần chia sẻ với khó khăn của người bệnh, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết cơ bản những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành.

Toàn tỉnh xây dựng và duy trì 507 mô hình về học tập, làm theo Bác, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó tại mỗi địa phương, đơn vị đều có các mô hình, việc làm phù hợp với thực tiễn. Tại huyện biên giới Tuy Đức có các mô hình "Hũ tiền ủng hộ phụ nữ nghèo", "Mỗi chi bộ gắn với 1 địa chỉ thoát nghèo", "Cặp lá yêu thương".... Huyện Krông Nô có các mô hình "Chiến sĩ đỏ tình nguyện", "Thắp sáng đường quê", "Tủ quần áo nghĩa tình", "Ngôi nhà 100 đồng", "Tổ giúp nhau làm nhà". Huyện Đắk Song lan tỏa các mô hình "5 cán bộ, đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo", "Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ hàng tháng"... Huyện Đắk Mil có mô hình "Con đường tự quản về vệ sinh môi trường, Con đường ánh sáng và bảo vệ an ninh", "Tự quản về an ninh, trật tự, xanh sạch đẹp", "Quỹ tiết kiệm công đoàn"...

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do các cấp, ngành, địa phương phát động thu hút sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân như: "Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn", "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Thi đua thực hiện văn hóa công sở"...

Các mô hình, phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; tạo không khí thi đua trong lao động, sản xuất, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, giai đoạn 2022 - 2025, các cấp ủy, chính quyền đã lựa chọn 21 vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm như liên quan đến tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý, bảo vệ rừng, cải cách hành chính, đạo đức công vụ, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo”... để giải quyết, tạo niềm tin trong Nhân dân.

hb1.jpg
Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil triển khai hiệu quả mô hình hỗ trợ sinh kế giúp người nghèo vươn lên

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần phải học tập làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm nhuần, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa nói và làm. Việc học tập cần được chuyển biến mạnh mẽ sang làm theo bằng những kế hoạch, chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong thực tiễn.

Toàn Đảng bộ phải thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành, hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền. “Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương để quần chúng, Nhân dân noi theo; phải thể hiện được bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm vì cái chung, cái chính đáng, vì lợi ích của Nhân dân”, đồng chí Ngô Thanh Danh nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO