Nhiều khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới ở Krông Nô

Thanh Hằng| 01/02/2023 14:41

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), trong giai đoạn 2011-2020, huyện Krông Nô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp việc thực hiện nhiệm vụ. Ðến nay, sau hơn 10 năm thực hiện, huyện Krông Nô đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo tiền đề để xây dựng NTM nâng cao.

ADQuảng cáo

Điểm sáng Đắk Sôr

Năm 1994, xã Đắk Sôr được tách từ xã Nam Đà. Những ngày đầu non trẻ, xã đối diện với nhiều khó khăn như cơ sở hạ tầng vừa thiếu vừa yếu, tình hình thiên tai hạn hán xảy ra thường xuyên. Đặc biệt, là xã thuần nông với hơn 95% người dân sản xuất nông nghiệp, trình độ canh tác còn lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ lẻ nên hiệu quả sản xuất thấp, sản phẩm nông nghiệp chưa có sức cạnh tranh.

Xuất phát điểm thấp, chính vì thế năm 2011, thời điểm bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Đắk Sôr chưa đạt tiêu chí nào trong bộ tiêu chí. Thời điểm đó, thu nhập đầu người mới chỉ đạt 8,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 17% tổng số hộ trên địa bàn xã…

Xác định rõ những khó khăn của địa phương, đồng thời nhận thức việc xây dựng NTM nhằm phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xã Đắk Sôr đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM phù hợp với điều kiện thực tiễn. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã xây dựng kế hoạch, lộ trình theo từng năm, từng giai đoạn, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho thành viên phụ trách từng lĩnh vực, từng thôn để triển khai thực hiện.

Huyện Krông Nô hình thành các cánh đồng mẫu lớn, tăng năng suất, sản lượng lúa, góp phần chuyển biến đời sống kinh tế người dân

Sau hơn 10 năm triển khai, xã Đắk Sôr đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ xã trắng tiêu chí, năm 2021, xã Đắk Sôr đạt 19/19 tiêu chí và được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM trong cùng năm.

Trong đó, xã huy động trên 61 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội, khuyến khích người dân phát triển sản xuất góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Hiện nay xã Đắk Sôr chỉ còn 39 hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2022), chiếm tỷ lệ 3,21% và là 1 trong 2 địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất huyện Krông Nô. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 41,5 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, xã đã nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn 39,3 km đường trục xã, liên xã, trong đó số km đường được theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải là 37,3km chiếm 96,2%. Hệ thống lưới điện Quốc gia đã được xây dựng đến 100% các khu vực dân cư của xã. Trên địa bàn xã có đủ các cấp học từ bậc học mầm non đến THPT đều đạt chuẩn, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập con em địa phương.

Ông Nguyễn Đức Hữu, Chủ tịch UBND xã Đắk Sôr đánh giá, kết quả đạt được trong xây dựng NTM, đã giúp xã Đắk Sôr có bước chuyển mình mới, diện mạo mới, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao, khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đây cũng sẽ là nền tảng vững chắc để xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao trong những chặng đường tiếp theo.

Từ xã trắng tiêu chí, năm 2021, xã Đắk Sôr đã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn NTM
ADQuảng cáo

Nỗ lực xây dựng NTM nâng cao

Năm 2022 là năm huyện Krông Nô vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của năm, vừa triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, trong năm 2022, huyện Krông Nô đã ban hành 47 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ.

Xã Nam Đà- địa phương đầu tiên của huyện Krông Nô và là địa phương thứ 3 của tỉnh Đắk Nông về đích NTM. Sau 5 năm đạt chuẩn, năm 2022 xã Nam Đà tiếp tục bước vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao.

Theo đánh giá, dù còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, tuy nhiên xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xã Nam Đà vẫn đặt mục tiêu, đến năm 2025 sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí nâng cao, trở thành một trong những địa phương đi đầu về thực hiện xây dựng NTM nâng cao.

Theo Văn phòng Điều phối về xây dựng NTM huyện Krông Nô, hiện nay Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đều tăng số lượng chỉ tiêu và mức độ đạt chuẩn cũng cao hơn. Qua rà soát, đánh giá sơ bộ, tất cả các xã, (kể cả xã đã đạt chuẩn) đều chưa bảo đảm yêu cầu. Một số xã gặp khó khăn trong việc duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí như tiêu chí giao thông; tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế; tiêu chí y tế; tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm..

Trong giai đoạn mới, huyện Krông Nô tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện xây dựng NTM nâng cao

Để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện Krông Nô đề nghị UBND tỉnh xem xét đề xuất HĐND tỉnh điều chỉnh tỷ lệ vốn huy động đóng góp của người dân tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND, để thực hiện đầu tư công trình phù hợp với tình hình thực tế và khả năng đóng góp của người dân đặc biệt là đối với công trình đường giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa.

Đối với các danh mục dự án đầu tư công trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 sau khi đã được UBND tỉnh phê duyệt, hiện nay đã phát sinh một số vướng mắc cần phải điều chỉnh đề nghị UBND tỉnh có chủ trương ủy quyền cho UBND huyện phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung dự án công trình giai đoạn 2021-2025 và chịu trách nhiệm về nội dung điều chỉnh.

Bên cạnh đó, UBND huyện Krông Nô cũng đề nghị Sở giao thông- Vận tải xem xét điều chỉnh bỏ phần móng cấp phối đá dăm đối với đường bê tông nông thôn để giảm bớt dự toán đầu tư và mức huy động đóng của người dân về xây dựng đường bê tông nông thôn theo hướng dẫn tại công văn số 1395/SGTVT-KT&KCHT ngày 9/11/2022 của Sở Giao thông - Vận tải.

Ngoài ra, Krông Nô đề nghị UBND tỉnh xem xét phân cấp cho UBND cấp huyện đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao và giao cho Sở NN-PTNT tỉnh kiểm soát, theo dõi về chất lượng đánh giá sản phẩm của huyện. Vì nếu trong 1 năm các đơn vị có nhiều sản phẩm đề nghị đạt 3 sao thì tỉnh sẽ mất nhiều thời gian trong việc đánh giá, phân hạng sản phẩm.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới ở Krông Nô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO