Thời sự Đắk Nông

Người cao tuổi Đắk Nông được cập nhật các chủ trương, chính sách mới

Hoàng Bảo 18/03/2023 14:14

Ngày 18/3, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc quán triệt Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu một số chuyên đề năm 2023.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự, quán triệt nghị quyết.

Tại điểm cầu Đắk Nông, cán bộ Hội Người cao tuổi tỉnh, các huyện, thành phố và người cao tuổi tiêu biểu tham dự.

z4191830491625_15559f273855c7e7d437a7cb7f4e5796(1).jpg
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Nông.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trương Thị Mai quán triệt chuyên đề “Những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam”. Chuyên đề nêu rõ các nội dung về thực trạng và thách thức trước tình trạng già hóa dân số; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NCT trong thời gian qua...

Cùng với cung cấp những thông tin về chiến lược và chương trình hành động của Việt Nam đối với NCT, chuyên đề cũng nêu rõ sự cần thiết của việc hỗ trợ và chăm sóc từ gia đình, cộng đồng, cùng các chính sách an sinh xã hội. Qua đó, tạo điều kiện để NCT cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Thông qua chuyên đề, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cũng mong muốn NCT Việt Nam cần phát phát huy hơn nữa vai trò của mình trong xã hội, không ngừng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, gồm:  Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022  về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022  về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Dịp này, hội nghị cũng đã được nghe lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương giới thiệu một số nội dung cơ bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người cao tuổi Đắk Nông được cập nhật các chủ trương, chính sách mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO