Nghêx uô shangz truênx thôngr ntơưv nênhs Langl An

Mẫn Doanh (t.h)| 12/05/2022 15:34

Nênhs Langl An nhoz jos Phia Thắp, xar Phúc Sen, hênhx Quảng Hòa, txênhr Cao Bằng, uô shangz zos nghêx truênx thôngr tưz muôx ntêr lus. Ntơưv nguên liêus xưs li car thênhx, tơưr ntông cuô đik blêx, tơưr ntông chiaz laz, môngr cơư…, nênhs Langl An uô lo chor tsưv shangz tsư kangz tưx nhiên, cuz jông haz tsês tâu ntêr.

ADQuảng cáo

Jos nghêx shangz Phia Thắp ntơưv nênhs Langl An nhoz xar Phúc Sen, hênhx Quảng Hòa (Cao Băng)

Car thênhx thâuv tu lus lo txar uô têx tol ntêr muôx 40 cm, fuô ôu têx tus tsưv shangz; tơưr ntông cuô đik blêx (lo sis zôngv tơưr ntông chiaz laz) tuôr lưx uô yuôx jangl; môngr cơư ntơưv ntông trầm. Tiv zix mas blôngx ntông bầu hắt tov hangr jôngr zôngv uô cuô blâuv.

ADQuảng cáo

Nênhs Langl jaz kruôr bầu hắt chia uô cuô blâuv chor nguên liêus uô cê

Đhâu ntâu ntu cênhz cxeik têk txơưx, nênhs Langl An tưz uô tâu chor shangz jông gâux, khênhx siz luôs, tâu nênhs sir zôngv nhiav yangx. Phia Thắp muôx yangx 50 tsêr nênhs, 100% chor chuôz zis hur jos por lênhx pâuz uô nghêx haz cuz saz lus tuôr tsês nghêx uô shangz truênx thôngr, pangz muôx nhiax sâu truôx trâu ntâu chuôz zis.

Mẫn Doanh (t.h)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghêx uô shangz truênx thôngr ntơưv nênhs Langl An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO