Nênhs kôngz Thuận Hà chok ntâu zangv kôngz

Mai Anh| 09/09/2022 10:43

Xar Thuận Hà (Đăk Song) muôx ang rtưx nhiên yangx 5.643 ha, hur ntơư chor angr chok kông nax shông zos 1.050 ha, cax phê 1.737 ha, phưx txoz zos 1.559 ha, ntông nox txir 295 ha, măc ca 50 ha.

ADQuảng cáo

Pêx xinhv hur xar chok siz shơư tâuv hur vangx cax phê kror tror chok yaz

Iz făngz đâux tư tu cxuô zangv kông  lông tsinhv xưs li cax phê, điều, phưx txoz, sầu riêng, bơ… nênhs kôngz hur xar tsinhv zov chênhr chok ntâu zangv kôngz lông lur nôngz nhôngl xưs li poz cus, jâuz njuôz, jâuz krưr, txir lưs mangz, tâuv, kos laz… chia tsơưs pôngz hur uô kôngz lông haz grê muôs kôngz lông; cênhz sir zôngv tangs angr.

Nênhs kôngz jos Ðầm Giỏ tu vangx jâuz krưr

ADQuảng cáo

Hôix nênhs kôngz xar tsinhr kra pux tuz nhuôs lus tsưr ziv tu cxuô zangv kôngz chok haz tsưr ziv phangx tangr cangz moz. Zos li, năng suât kôngz lông nax shông por lênhx cxangz nde, luz nênhx pêx xinhv ziv nuz ziv hlôngr yaz.

Pêx xinhv hur xar sir zôngv chor angr nhoz khôngz chok krar sâu cxangz nhiax

Mai Anh

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nênhs kôngz Thuận Hà chok ntâu zangv kôngz
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO