Nâng công suất dự án thủy điện có cần đánh giá lại tác động môi trường?

08/11/2023 09:28

Dự án thủy điện của công ty ông Nguyễn Huy Lượng có công suất 10,5 MW đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 2008 và đi vào hoạt động thương mại năm 2019.

ADQuảng cáo

Nay dự án có nhu cầu thay máy mới với công suất 12 MW (tăng thêm 1,5 MW) so với công suất cũ và điện lượng trung bình năm tăng từ 41,87 triệu kWh lên 47,84 triệu kWh và lưu lượng khai thác nước từ 27,11 m3/s lên 32,5 m3/s, các thông số khác của dự án đều không thay đổi.

Ông Lượng hỏi, trong trường hợp này công ty ông có phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn ông đã nghiên cứu các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 để áp dụng triển khai thực hiện.

ADQuảng cáo

Theo thông tin của ông, công trình thủy điện công suất 10,5 MW đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và là cơ sở đang hoạt động. Việc tăng công suất của công trình này lên 12 MW (tăng thêm 1,5 MW) so với công suất cũ và điện lượng trung bình năm tăng từ 41,87 triệu kWh lên 47,84 triệu kWh là trường hợp nâng cao công suất của cơ sở đang hoạt động.

Trong trường hợp này, đề nghị ông rà soát các tiêu chí về môi trường của dự án tăng công suất để đối chiếu các quy định tại số thứ tự 12 Phụ lục III, số thứ tự 11 Phụ lục IV và các quy định về cấp, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường tại Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để áp dụng cho trường hợp cụ thể của cơ sở mình.

Chinhphu.vn


ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/nang-cong-suat-du-an-thuy-dien-co-can-danh-gia-lai-tac-dong-moi-truong-102231105111404163.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng công suất dự án thủy điện có cần đánh giá lại tác động môi trường?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO