Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND

Nâng cao chất lượng thẩm tra nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh

Nguyễn Hiền 11/06/2024 06:45

Các ban HĐND tỉnh Đắk Nông chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra nghị quyết trình kỳ họp. Chất lượng, hiệu quả ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh được nâng cao.

ADQuảng cáo

Theo ông Phan Quốc Lập, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông, thẩm tra là một trong những nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu của các ban HĐND tỉnh. Kết quả thẩm tra là cơ sở để đại biểu HĐND thảo luận, quyết nghị các nghị quyết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp thực tiễn.

2.jpg
Báo cáo thẩm tra sẽ được các ban HĐND tỉnh trình bày tại các phiên họp để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc đưa ra các kỳ họp hay không

Thời gian qua, hoạt động thẩm tra của các ban HĐND tỉnh được thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật, từng bước đổi mới theo hướng chuyên sâu, cung cấp cho đại biểu những thông tin cốt lõi về lý luận, thực tiễn, làm rõ tính khả thi khi triển khai nghị quyết.

Theo đó, hàng năm, các ban HĐND tỉnh nắm, nghiên cứu chương trình, nội dung các kỳ họp. Từ đó xây dựng kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách để phục vụ công tác thẩm tra.

Các ban chủ động rà soát những nghị quyết HĐND tỉnh ban hành từ trước gần hết hoặc đã hết hiệu lực để chủ động đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Các ban chủ động phối hợp, trao đổi thông tin phục vụ tốt cho công tác thẩm tra.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng Ban Dân tộc-HĐND tỉnh Đắk Nông, để quyết nghị trúng và đúng, các ban, đại biểu HĐND tỉnh đều dành thời gian thu thập thông tin liên quan qua nhiều kênh, hình thức khác nhau. Trong đó, chú trọng nghiên cứu, xem xét những nội dung theo quy định của pháp luật; phạm vi, tác động đến quyền và lợi ích của Nhân dân. Các ban thu thập thông tin qua giám sát, phản biện của MTTQ, tổ chức đoàn thể đối với dự thảo nghị quyết...

Việc tổ chức họp thẩm tra trước kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, có sự tham dự của MTTQ, cơ quan, đơn vị liên quan. Các ban phân công nhiệm vụ cho từng thành viên nghiên cứu các nội dung để kịp thời kiến nghị đối với cơ quan soạn thảo bảo đảm tính khả thi của nghị quyết.

1.jpg
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 19 ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

Đối với những nội dung không bảo đảm cơ sở pháp lý, căn cứ thực tiễn, tính khả thi, chưa bố trí được nguồn lực... các ban tham mưu Thường trực HĐND tỉnh không trình ra kỳ họp. Qua đó, vai trò của ban HĐND tỉnh được nâng lên, bảo đảm chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh, phát huy hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND tỉnh Đắk Nông đã tiến hành 7 kỳ họp thường kỳ; 9 kỳ họp chuyên đề; 50 phiên họp định kỳ hàng tháng. HĐND tỉnh đã ban hành khoảng 249 nghị quyết, góp phần giải quyết kịp thời vấn đề cấp bách tại địa phương, yêu cầu của Trung ương.

Trong các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh hàng tháng, khi xem xét dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đều yêu cầu, các ban nghiên cứu kỹ các nội dung được phân công thẩm tra. Trên cơ sở đó, các ban kịp thời có ý kiến với cơ quan soạn thảo bổ sung, hoàn thiện các nội dung để bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, quy định pháp luật. Đại biểu, các ban chủ động phối hợp, trao đổi, thống nhất các quan điểm, định hướng với cơ quan soạn thảo.

Báo cáo ngoài việc bảo đảm khách quan, trọng tâm, toàn diện phải thể hiện rõ được tính phản biện, quan điểm, chính kiến của các ban HĐND tỉnh đối với vấn đề thẩm tra. Đồng thời, báo cáo thẩm tra cung cấp nhiều thông tin thực tiễn, luận cứ khoa học, căn cứ pháp lý... để đại biểu có định hướng trong thảo luận, quyết nghị. Bên cạnh đó, báo cáo thẩm tra phải đổi mới từ cách viết, trình bày, không rập khuôn, máy móc, trình bày theo một lối mòn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao chất lượng thẩm tra nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO