Nâng cao chất lượng nhân lực số

Lê Dung| 29/09/2022 08:28

Để chuyển đổi số (CĐS) thành công, một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh Đắk Nông xác định là xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số.

ADQuảng cáo

Dần ổn định nguồn nhân lực

Theo đánh giá, trong năm 2021, chỉ số nhân lực số của Đắk Nông có giá trị 0,0538, xếp thứ 58/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chỉ số nhân lực số có 13 chỉ số thành phần.

Trong đó, có 1 chỉ số thành phần của Đắk Nông đạt điểm dưới mức trung bình, 10 chỉ số thành phần không có điểm. Nguyên nhân là do trong năm 2021, Đắk Nông chưa triển khai thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn.

Sở TTTT chưa có chức năng, nhiệm vụ, chưa có bộ phận về triển khai CĐS. Tỉnh cũng không thống kê được số lượng sinh viên được đào tạo về CĐS; cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp CĐS...

Để thuận lợi cho công tác CĐS, tháng 4/2022, tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Khi người dân được trang bị kiến thức về CĐS sẽ thuận lợi hơn trong giải quyết các thủ tục hành chính

Trên cơ sở đó, Đắk Nông đã tổ chức được 3 lớp tập huấn nâng cao năng lực CĐS cho lãnh đạo các ban đảng, cấp, ngành, doanh nghiệp, với khoảng 1.500 đại biểu tham gia.

Hiện nay, 100% cơ quan cấp tỉnh, huyện có cán bộ chuyên trách hoặc giao phụ trách về công nghệ thông tin (CNTT). Trong đó, chuyên trách CNTT có trình độ đại học là 25/28 người, đạt tỷ lệ 89,29%; cao đẳng 2/28 người, đạt tỷ lệ 7,14%; trình độ khác 1/28 người, chiếm 3,57%.

Tính đến tháng 8/2022, toàn tỉnh đã hoàn thành việc thành lập 100% tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn. Cụ thể, 71/71 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, với khoảng 750 thành viên; 713/713 tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn, với 3.368 thành viên.

Tranh thủ các nguồn lực

ADQuảng cáo

Theo Sở TTTT, hiện Đắk Nông vẫn khó khắc phục yếu kém về chỉ số nhân lực số. Một phần là do trên địa bàn tỉnh chưa có trường đại học đào tạo về CĐS. Điều kiện kinh tế của tỉnh còn hạn chế, chưa thu hút nguồn nhân lực trình độ CNTT.

Trong khi đó, nguồn nhân lực tham mưu quản lý Nhà nước, triển khai CĐS tại Sở TTTT hiện còn thiếu, hạn chế về năng lực. Việc triển khai tổ công nghệ số cộng đồng đã được chú trọng, nhưng chưa phát huy hết hiệu quả hoạt động...

Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân cài đặt các phần mềm bán hàng trực tuyến

Để khắc phục những hạn chế trên, trước hết, các địa phương cần nhanh chóng rà soát, quyết định thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng theo hướng dẫn chung.

Các tổ công nghệ số cộng đồng phải tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn trực tuyến trên cổng đào tạo https://onetouch.mic.gov.vn/ của Bộ TTTT.

Các ngành, địa phương cần ưu tiên việc tuyển dụng, bố trí người chuyên trách về CĐS, an toàn thông tin mạng; đồng thời, cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về CĐS.

Sở GDĐT, Sở LĐTBXH sớm tham mưu, xây dựng kế hoạch thúc đẩy tăng tỷ lệ các cơ sở đào tạo cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông thực hiện CĐS.

Trong đó, các cơ sở sẽ hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở..., bảo đảm tỷ lệ theo chương trình CĐS của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát biểu tại Hội nghị đánh giá công tác CĐS 8 tháng đầu năm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, các ngành, địa phương cần tận dụng mọi nguồn lực như: tuổi trẻ, công an, bộ đội, biên phòng… cho công tác CĐS.

Các địa phương cần huy động các thầy, cô giáo trong ngành Giáo dục tham gia vào các tổ công nghệ cộng đồng để hỗ trợ, hướng dẫn, đào tạo về CNTT tại cơ sở...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao chất lượng nhân lực số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO