Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

26/05/2023 16:50

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất quy định về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

ADQuảng cáo

Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện - Ảnh 1.

4 phương thức đóng

Theo dự thảo, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội theo một trong các phương thức đóng sau đây: 1- Đóng hằng tháng; 2- Đóng 03 tháng một lần; 3- Đóng 06 tháng một lần; 4- Đóng 12 tháng một lần.

Người đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được thay đổi phương thức đóng. Việc thay đổi phương thức đóng được thực hiện sau khi đăng ký thay đổi phương thức đóng đã chọn trước đó.Thời điểm đóng bảo hiểm tai nạn lao động đối với các phương thức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được thực hiện như sau:

Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

Dự thảo nêu rõ mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện như sau:

Mức đóng hằng tháng bằng 2% mức lương tối thiểu vùng IV do Chính phủ quy định.

Mức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hàng tháng theo quy định trên nhân với 3 đối với phương thức đóng 03 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 06 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng một lần mà trong thời gian đó, Chính phủ công bố mức lương tối thiểu vùng IV mới mới thì việc đóng bổ sung hoặc hoàn trả số tiền đã đóng được thực hiện như sau:

Trường hợp mức lương tối thiểu vùng IV mới công bố cao hơn mức đóng cũ, người lao động không phải đóng bổ sung mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Trường hợp mức lương tối thiểu vùng IV mới thấp hơn mức tiền đã đóng thì số tiền chênh lệch được tính để giảm cho kỳ đóng tiếp theo hoặc hoàn trả lại vào cuối kỳ nếu người lao động không tiếp tục tham gia bảo hiểm tai nạn lao động hoặc ngừng tham gia theo các trường hợp quy định.

ADQuảng cáo

Thời điểm đóng bảo hiểm tai nạn lao động

Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

Lần đầu, ngay khi đăng ký tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Lần tiếp theo, trong vòng 10 ngày trước ngày đầu của kỳ đóng tiếp theo.

Ngay khi đăng ký lại bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Theo dự thảo, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động hằng tháng, cụ thể như sau:

Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện thuộc hộ nghèo theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện thuộc hộ cận nghèo theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn; hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí bảo hiểm y tế.

Bằng 10% đối với đối tượng người lao động khác.

Kinh phí hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các địa phương ngân sách khó khăn.

ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/muc-dong-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-tu-nguyen-119230526161509981.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO