Mra ndâk bŭn nau way, ndơ ngêt sa bu nuyh bon lan ISV 20

H’Mai| 28/09/2022 16:29

Ta Rbŭn quốc tế Trôm lŭ yôk ŭnh tâ 20 (ISV 20) năm 2022, jêh nau kan hăn ksiêm, hăn uănh trôm yôk ŭnh gĕh nau rbŭn nau way, ndơ ngêt sa tâm n'qual Krông Nô.

ADQuảng cáo

Nau uĕh bơh nau way ăp bu nuyh Bu nong, R'đe, Tày, Thái, Mông, Dao... njêng ân mpeh neh ntu Krông Nô gĕh âk ndơ uĕh

Tâm lam n'qual Krông Nô gĕh 26 bu nong oh nô rêh ndrel. Tât abaơ, bu năch dơi iăt bu tŭr chĭng n'hanh uănh phung bu ur, bu klô Bu nong k'dŏ; iăt bu mprơ Then bơh bu nuyh Tày, Nùng; mprơ khăp, khua luống bơh bu nuyh Thái; bâr khèn n'hanh nau k'dŏ dŭt ma  uĕh bơh bu ndăm Mông...

Rbŭn bư brah bơh ăp bu nong iê bu nuyh tâm r'nglăp đah nau rêh tơm kăl e, nau way n'hanh Kông vien neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong

Krông Nô hôm jêng du mpeh neh ntu gĕh bon lan mât mray ăp ntil nau way kơt kăl e gĕh nau bư brah ba mhe, bư brah n'drâm dak, bư brah lah uĕh n'hâm suan săk jăn bơh Bu nong, R'đe; bư brah lồng tồng bơh bu nong Tày, Nùng; bư brah cấp sắc bu nuyh Dao; bư brah bu nuyh ranh bơh bu nong Thái... Bơh đah mât mray, dŏng kho ao nchoh, nau ngơi, mât mray ndơ kan kăl e...

ADQuảng cáo

Ăp ntil ndơ ngêt sa gĕh tâm n'qual lah ndrănh yăng, mbêt prung, poăch ndông, ka ndông...

Ăp bu nong iê bu nuyh ta aơ hôm gĕh âk ndơ sa kah gĕh mbêt prung, biĕp prung, biĕp n'dŭm, poăch ndông bơh bu nuyh Bu nong, R'đe; trau uôi, pêp ndông n'ha play kroch đung, ka ndông n'ha mlăng bơh bu nuyh Thái; mbêt ngũ sắc, banh giò, poăch srat, ka kro bơh bu nuyh Tày...

Mpeh neh ntu Krông Nô mât mray ndơ kh'lay Di sản văn hóa phi vật thể kon bu nuyh lah Ntŭk nau way tŭr chĭng, goh goong Tây Nguyên

Nau kan vâng tanh, trah lôk, tanh sah siau, ndơ ngêt sa, nau bư brah, nau k'dŏ mprơ... jêng ăp ntil nau way uĕh gơi mpơl ân bu năch saơ ta ăp bon, buôn

H’Mai

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mra ndâk bŭn nau way, ndơ ngêt sa bu nuyh bon lan ISV 20
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO