Liên hoan Thiêur nhi tiv zix cxuô minhx cxưx tangs têz qơưs jas tiv IV, shông 2022

Bảo Ngọc| 28/09/2022 16:39

Nuz 21-23/9, ntơưv Thủ đô Hà Nội haz xênhr Phú Thọ; zos Trung ương Đoanx, Hôix đôngx Đôix Trung ương tsov cưv. Tuôx côngv liên hoan muôx 263 đaix biêuv thiêur nhi tiv zix ntơưv 54 zangv minhx cxưx cưr tix sâuv tangs nro têz qơưs.

ADQuảng cáo

Chor cưr tâu ndil seiz Văn Miếu - Quốc Tử Giám haz Thangx Di tich Hoàng thành Thăng Long; bor công haz môngl Lăng hơưv Tsuv tinhx  Hồ Chí Minh; cxul shangz haz ndil seiz Thangx Di tich lus đruôl Đênx Hùng… Tiv zix, tangs cil 23/9, chor đaix biêuv thiêur nhi côngv Lêr Yangx côngz “Thiêur nhi tiv zix cxuô minhx cxưx tangs têz qơưs jas tiv IV – shông 2022” tsov cưv ntơưv Trung tâm Nghế thuôx Âu Cơ (Hà Nội).

Chor đaix biêuv thiêur nhi uô cê zos lưu, siz thangv lus ntơưv Hoàng thành Thăng Long

ADQuảng cáo

Liên hoan Thiêur nhi tiv zix cxuô minhx cxưx tangs têz qơưs jas IV zos Nuz hôix lux ntơưv thiêur nhi cxuô minhx cxưx Việt Nam, tâu tsov cưv 5 shông iz jas. Đhâu ntơư, yangx côngz, đênhr saz chor cưr  thiêur nhi minhx cxưx tiv zix sâuv tang snro têz qơưs, uô muôx điêux ciêns cxơưz grang chor cưr txuôl nzir siz lưr hur cơưv shuv, yangz shuv, tuôr tsês banv săc văn hoar truênx thôngr, cxiz chênhr pơưk côngv saz lux, pangz mangx uô trơưs chinhr sach minhx cxưx ntơưv  Đảng, Têz qơưs haz cxiv tsang cêr côngv saz siz hluz ntơưv thiêur nhi cxuô minhx cxưx cưr tix.

Bảo Ngọc

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên hoan Thiêur nhi tiv zix cxuô minhx cxưx tangs têz qơưs jas tiv IV, shông 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO