Lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18

Nguyễn Hiền| 04/11/2022 16:30

Sáng 4/11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chủ trì hội nghị. Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chủ trì tại điểm cầu Đắk Nông.

Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chủ trì tại điểm cầu Đắk Nông

Dự thảo báo cáo sơ kết Nghị quyết số 18 được xây dựng gồm 3 phần lớn: kết quả thực hiện; nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2030; kiến nghị, đề xuất.

Dự thảo báo cáo đánh giá rõ công tác quán triệt, học tập, phổ biến nghị quyết; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chung và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; kết quả thực hiện các mô hình thí điểm, mô hình tổ chức mới. Dự thảo nghị quyết cũng đánh giá rõ các ưu điểm; hạn chế, bất cập; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, dự thảo báo cáo xây dựng 6 nhóm nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2030 và đề xuất các nội dung liên quan đến việc thực hiện nghị quyết trong thời gian tới.

Tham gia ý kiến, đại biểu các điểm cầu cơ bản thống nhất, đánh giá cao kết quả đạt được. Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng, cần bổ sung làm rõ thêm về nhận định tinh giảm biên chế. Bởi, hiện nay, việc tinh giảm biên chế chưa gắn với cơ cấu, tổ chức hành chính, trong khi số lượng công việc tăng lên gây khó khăn cho triển khai nhiệm vụ. Việc thực hiện chính sách tiền lương chưa kịp thời, chưa tạo được động lực làm việc cho cán bộ, công nhân, viên chức. Đây cũng là một trong những yếu tố dẫn đến số lượng cán bộ, công chức nghỉ việc nhiều. Chế độ chính sách cho cán bộ xã phường hiện nay chưa thỏa đáng…

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu. Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng phân tích thêm một số nét nổi bật trong kết quả thực hiện nghị quyết sau 5 năm và những bài học kinh nghiệm; nhiệm vụ trọng tâm được dự thảo báo cáo nêu.

Các ý kiến của đại biểu sẽ được Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp để hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO