Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 105

Hoàng Hoài| 19/05/2022 17:44
Theo dõi Báo Đắk Nông trên

Chiều 19/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đức Nguyên, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Dự thảo báo cáo khẳng định, Quy định 105 là quy định quan trọng nhất về công tác cán bộ của Đảng, đã kế thừa những nội dung còn phù hợp của các quyết định trước đó, đồng thời bổ sung, cụ thể hóa có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ trên cơ sở xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và các cơ quan chức năng ở từng khâu, từng bước trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Việc ban hành Quy định 105 là cơ sở hết sức quan trọng để xây dựng và ban hành các quy định khác liên quan đến công tác cán bộ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông, dân chủ, chặt chẽ, công bằng, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch và cơ bản tạo được sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện thời gian qua.

Qua gần 5 năm thực hiện Quy định 105, Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định và điều động, luân chuyển, biệt phái 146.772 lượt cán bộ. 

Cấp ủy, các tổ chức đảng đều đánh giá các nội dung Quy định 105 về cơ bản còn phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, một số nội dung đã bộc lộ bất cập, hạn chế, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ, góp phần cho thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng với phương châm công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với Dự thảo Báo cáo sơ kết về Quy định 105

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, các đại biểu thống nhất cần xem xét, sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn. Đó là bố cục dự thảo cần điều chỉnh lại kết cấu một số nội dung để bảo đảm thống nhất, đồng bộ, nhất quán với các quy định hiện hành khác của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn; bổ sung một điều mới quy định về mục đích yêu cầu trong quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ sung một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với một số đối tượng cán bộ; điều chỉnh quy định thời gian về thủ tục bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; cập nhật, bổ sung một số nội dung về phân cấp quản lý cán bộ cụ thể…cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quán triệt, phổ biến kịp thời các văn bản liên quan đến công tác cán bộ. Những ý kiến góp ý của các đại biểu sẽ được Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện để sớm trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành, bảo đảm quy định khi triển khai thực hiện sẽ đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ trong tình hình mới. Đó là chọn lựa cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức, phù hợp vị trí, chức danh được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tránh chạy chức, chạy quyền, làm mất niềm tin trong Đảng, trong Nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 105
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO