Krông Nô linh hoạt triển khai thực hiện Ðề án 05 (kỳ 2): Nhận diện các biểu hiện để “tự soi, tự sửa”

Hoàng Hoài| 03/11/2022 09:09

Nhận diện, xác định các giải pháp đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và đảng viên là vấn đề cốt lõi được Huyện ủy, các tổ chức đảng trên địa bàn Krông Nô ưu tiên thực hiện.

“Tấm gương” để soi mình

Tại Đảng ủy thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô), việc thực hiện Đề án 05 được xem là một trong những cách để đảng viên tự cam kết, rèn luyện, răn đe, trên tinh thần phòng ngừa là chính, không phải để phê bình, kỷ luật. Vì vậy, trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh, huyện, Đảng ủy thị trấn xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Đề án 05 và triển khai cho tất cả các chi bộ, cán bộ, đảng viên.

Qua thời gian vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, đến nay, tất cả 16 chi bộ đều xây dựng kế hoạch nhận diện, sửa chữa cụ thể theo từng năm và có bản đăng ký của từng cán bộ, đảng viên. Đồng chí Trần Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy thị trấn Đắk Mâm chia sẻ: “Sau khi các chi bộ nhận diện đều báo cáo gửi Ban Chấp hành Đảng ủy thị trấn họp xem xét, hướng dẫn xây dựng kế hoạch khắc phục phù hợp. Đối với đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, ngoài xây dựng kế hoạch khắc phục, chi bộ chịu trách nhiệm giúp đỡ, nên mang lại hiệu quả, chuyển biến tích cực”.

Đảng ủy thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô) yêu cầu, mỗi buổi sinh hoạt, chi bộ chỉ chọn một vài biểu hiện để đảng viên nắm bắt, theo dõi, thực hiện

Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn yêu cầu, các chi bộ trong sinh hoạt định kỳ đưa nội dung Đề án 05 vào phần tư tưởng chính trị và chỉ ra theo từng nhóm biểu hiện. Mỗi buổi sinh hoạt, chi bộ chỉ chọn một vài biểu hiện để đảng viên nắm bắt, theo dõi, thực hiện. Cuối năm, sau khi chi bộ, đảng viên đánh giá xong, Ban Chấp hành Đảng ủy thị trấn họp mở rộng đánh giá việc khắc phục, chuyển biến sau một năm nhận diện của các chi bộ, đảng viên, đồng thời góp ý để tiếp tục sửa chữa.

Đồng chí Trần Văn Tuyển, Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Đắk Mâm chia sẻ: “Ngay từ đầu năm, chi bộ triển khai đến tất cả đảng viên viết cam kết, nhận diện các biểu hiện một cách sâu sát, phù hợp với thực tế của cá nhân, đơn vị. Trong quá trình đánh giá cuối năm, đảng viên nào khắc phục chưa triệt để, chi bộ đưa ra phân tích, góp ý giúp nhau nhìn nhận nguyên nhân, giải pháp tiếp tục sửa chữa. Qua một thời gian triển khai, tôi nhận thấy, Đề án 05 chính là “tấm gương” để mỗi cán bộ, đảng viên soi, sửa mình, răn đe, giáo dục, tiến bộ”.

Tương tự, sau khi Đảng ủy triển khai Đề án 05, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Đắk D’rô (Krông Nô) đều xây dựng kế hoạch cụ thể, chú trọng đánh giá hạn chế, khuyết điểm của các cá nhân, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu để xây dựng kế hoạch khắc phục. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đưa nội dung kiểm tra thực hiện Đề án 05 vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm đối với chi bộ và bí thư chi bộ. “Đến nay, cán bộ, đảng viên của xã, nhất là người đứng đầu luôn tận tâm, tận tụy phục vụ Nhân dân. Cán bộ thuộc bộ phận một cửa thay đổi trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”, đồng chí Lê Thị Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắk D’rô nhìn nhận.

Người dân đồng thuận chung sức xây dựng thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô) ngày càng khởi sắc

Nhận diện để sửa chữa

Đối với việc nhận diện các biểu hiện được chỉ ra tại Đề án 05, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS đảng thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Hướng dẫn số 436, ngày 22/10/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về thực hiện một số nội dung thực hiện Đề án đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ huyện Krông Nô. Hằng năm, Huyện ủy yêu cầu các TCCS đảng gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kết quả phân loại tổ chức đảng và đảng viên với kế hoạch khắc phục các biểu hiện sau nhận diện.

Trên cơ sở đó, các TCCS đảng đã triển khai thực hiện nhận diện theo 85 biểu hiện đã được chỉ ra, đề ra những giải pháp khắc phục sát với tình hình đơn vị. Các TCCS đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, lấy đó là cơ sở để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm. Người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên đều có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, mối quan hệ, ứng xử với Nhân dân. Toàn huyện có 15/35 TCCS đảng có đầy đủ hồ sơ, kế hoạch khắc phục, 2 đơn vị kế hoạch không bảo đảm yêu cầu, 11 đơn vị chưa có hồ sơ, còn 7 đơn vị mới thành lập.

Thời gian đầu, do vừa làm, vừa rút kinh nghiệm nên hiệu quả chưa thể hiện rõ. Sau khi rà soát, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ ra hạn chế, Huyện ủy xây dựng, ban hành công văn và bộ quy trình hướng dẫn thực hiện đầy đủ các bước thứ tự, xây dựng biểu mẫu để các TCCS đảng thực hiện thống nhất. Các TCCS đảng, khi làm xong hồ sơ gửi lên Ban Tuyên giáo Huyện ủy xem xét, tham mưu Thường trực Huyện ủy phê chuẩn.

Cán bộ xã Tân Thành (Krông Nô) bám cơ sở, nắm bắt tình hình sản xuất, đời sống của người dân

“Quá trình nhận diện của TCCS đảng, Ban Tuyên giáo lấy lại các phiếu kết luận liên quan đến tổ chức, nhất là cán bộ chủ chốt về những tồn tại, khuyết điểm cuối năm rồi đối chiếu với quá trình nhận diện 85 biểu hiện để hoàn chỉnh. Những hồ sơ không đạt, Ban Tuyên giáo trả lại và yêu cầu làm đúng hướng dẫn. Đến nay, 34/34 TCCS đảng đã hoàn thiện xong hồ sơ được phê duyệt theo đúng tinh thần Đề án 05. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu xây dựng bản cam kết rèn luyện theo Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4, Đề án 05 và kế hoạch khắc phục các tồn tại, khuyết điểm sau nhận diện thành một, để hiệu quả, khoa học, tránh chồng chéo, rút gọn thủ tục hành chính”, đồng chí Nguyễn Văn Anh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô thông tin.

Theo đánh giá của Huyện ủy Krông Nô, với việc triển khai quyết liệt, bài bản, thực chất, nhận thức của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, xã, thị trấn, TCCS đảng được nâng lên, chuyển biến tích cực. “Nhận diện để sửa chữa, cảnh tỉnh, răn đe chứ không phải là để kỷ luật, nên hiểu đúng thì làm mới hiệu quả. Hơn nữa, quá trình nhận diện đều phát huy dân chủ, thảo luận, bàn bạc, trao đổi, kết luận rõ ràng, cụ thể chứ không phải là ai muốn nhận diện thế nào cũng được…”, ông Nguyễn Văn Anh chia sẻ thêm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Bên cạnh nhận diện biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái tư tưởng, đạo đức, công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, làm trong sạch bộ máy, tổ chức cũng được Huyện ủy Krông Nô chú trọng. Giai đoạn 2018 – 6/2021, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 4 tập thể, 51 đảng viên; thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 104 đảng viên, trong đó có 2 tổ chức đảng, 8 đảng viên bị thi hành kỷ luật có liên quan đến các biểu hiện suy thoái. Cụ thể là 1 tổ chức đảng vi phạm quy chế làm việc, 1 tổ chức đảng mất đoàn kết nội bộ, 7 cá nhân vi phạm về đạo đức lối sống và 1 cá nhân vi phạm tư tưởng chính trị.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 5 kế hoạch, 2 thông báo giới thiệu kiểm điểm 8 tập thể, 13 cá nhân liên quan theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm và thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với 2 tập thể, 5 đảng viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Krông Nô linh hoạt triển khai thực hiện Ðề án 05 (kỳ 2): Nhận diện các biểu hiện để “tự soi, tự sửa”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO