Kiện toàn nhân sự cán bộ chỉ huy gắn với chuẩn bị nhân sự khoá mới

22/02/2024 15:07

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp giai đoạn 2026-2031; cơ bản kiện toàn xong đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tổ chức, biên chế.

Kiện toàn nhân sự cán bộ chỉ huy gắn với chuẩn bị nhân sự khoá mới- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ngày 22/2, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì làm việc với Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam về kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Thay mặt Thường vụ QUTƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được của TCCT QĐND Việt Nam trong thời gian qua.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý TCCT tiếp tục chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, QUTƯ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, thực hiện tốt việc quản lý tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của bộ đội; chú trọng giáo dục nâng cao trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, đơn vị, gia đình và xã hội, góp phần giảm thiểu vụ việc nghiêm trọng.

Chủ động nắm tình hình, linh hoạt, nhạy bén trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị.

Tập trung tham mưu, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân bảo đảm chặt chẽ, đúng lộ trình, phù hợp với tầm vóc của sự kiện.

Kiện toàn nhân sự cán bộ chỉ huy gắn với chuẩn bị nhân sự khoá mới- Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thành lập mới, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, TCCT tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thành lập mới, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị theo yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là những nơi thành lập mới, sáp nhập, tổ chức lại.

Nâng cao hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng đảng bộ; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chấp hành nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, việc khắc phục hạn chế khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra.

Chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để kiểm tra, chấn chỉnh, phòng ngừa. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp giai đoạn 2026-2031; cơ bản kiện toàn xong đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tổ chức, biên chế.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tiến hành chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh, an toàn, rà soát, xác minh, thẩm định, kết luận cán bộ Quân đội bảo đảm tiêu chuẩn chính trị nhân sự tham gia đại hội đảng nhiệm kỳ mới; thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, nguyên tắc trong điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc.

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ trọng tâm là SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; thực hiện tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất các chế độ, chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác chính sách đối với người có công với cách mạng và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”...

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/kien-toan-nhan-su-can-bo-chi-huy-gan-voi-chuan-bi-nhan-su-khoa-moi-119240222150454667.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiện toàn nhân sự cán bộ chỉ huy gắn với chuẩn bị nhân sự khoá mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO