Kiểm tra, giám sát những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm

Võ Đình Tín| 12/05/2022 10:49

Bám sát tinh thần Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình số 13-CTr/TU, ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã thực hiện các nội dung trọng tâm góp phần giữ kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Tập trung những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực

Ngay từ đầu năm 2022, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực trọng tâm trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ đất rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước... Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy tập trung thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBKT Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới có liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tập trung vào việc thực hiện đấu thầu mua sắm kít xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Hiện nay, UBKT Tỉnh ủy đang triển khai kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 6 cá nhân là cán bộ lãnh đạo chủ chốt một số sở ngành, UBND các huyện, thành phố có khuyết điểm, vi phạm trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mua sắm trang thiết bị y tế, đầu tư các công trình dự án…

Đồ họa: Hoài An

Qua kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho thấy, ngành Kiểm tra đã bám sát nội dung chỉ đạo của UBKT Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, UBKT các cấp kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; chỉ đạo, xử lý kỷ luật đảng kiên quyết, nghiêm túc, không có vùng cấm theo đúng tinh thần Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 “công tác kiểm tra, giám sát là khuôn phép, xử lý kỷ luật Đảng nghiêm minh, không có vùng cấm”.

Chủ động kiểm tra lĩnh vực trọng tâm

Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng còn chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả thấp; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ tổ chức đảng vẫn là khâu yếu; tính tự giác, tự phê bình một số tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế, có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Một số UBKT chưa chủ động tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

Để tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, trong thời gian tới, ngành Kiểm tra cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp phải tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là các quy định, kết luận Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành. Cụ thể, Quy định số 22–QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận số 34–KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị ban hành Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của UBKT Trung ương về quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng…

Ngành Kiểm tra chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Trong đó, trọng tâm là chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là kiểm tra dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội; xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, triệt để, đồng bộ các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm. Trước mắt, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan vụ án tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á theo tinh thần chỉ đạo của UBKT Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vì đây là một vụ việc hết sức phức tạp, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, dư luận xã hội hết sức quan tâm nên cần phải được tiến hành kiểm tra thận trọng, khách quan, kịp thời, nghiêm túc, rõ đến đâu, kết luận đến đấy, vi phạm đến đâu xử lý đến đấy.

Cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý phải thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện sớm những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh không để dẫn đến vi phạm, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. UBKT cấp trên thường xuyên, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; kịp thời xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ngay tại chi bộ cơ sở.

Cùng với quan tâm công tác xây dựng ngành Kiểm tra, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, UBKT các cấp tham mưu cho cấp ủy thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo kết luận của Ban Bí thư.

4 tháng đầu năm 2022, cấp ủy và UBKT các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật 63 đảng viên, trong đó, cấp tỉnh kỷ luật 8 đồng chí, cấp huyện và tương đương kỷ luật 22 đồng chí; cấp cơ sở kỷ luật 33 đồng chí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra, giám sát những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO