Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

07/10/2011 08:47

Sáng 6-10, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội...

ADQuảng cáo

Sáng 6-10, Hội nghị lần thứ 3 BanChấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thưNguyễn Phú Trọng nêu rõ: Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận,cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011; phương hướng, mục tiêu,nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và kế hoạch5 năm 2011 - 2015; xem xét, quyết định việc ban hành quy định thi hành Điều lệĐảng; hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷluật của Đảng; quy định những điều đảng viên không được làm và một số vấn đềquan trọng khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấnmạnh: Việc xem xét, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội hàng năm là côngviệc thường kỳ của Ban Chấp hành Trung ương. Tuy nhiên, năm nay là năm đầu tiêntriển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, cùng với việc xem xét tìnhhình kinh tế - xã hội năm 2011, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, BanChấp hành Trung ương xem xét, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủyếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Tình hình kinhtế - xã hội của đất nước lại đang có những khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải cósự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Trung ương.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương cầnchú ý phân tích các mối quan hệ và thứ tự ưu tiên giữa tốc độ tăng trưởng vàchất lượng phát triển; giữa tăng trưởng cao và ổn định kinh tế vĩ mô; giữa kiềmchế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lạinền kinh tế; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộvà công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội...

Về định hướng các giải pháp, Trungương cần chú ý thảo luận các vấn đề rất quan trọng như: Đổi mới, nâng cao hiệuquả đầu tư, cơ cấu lại đầu tư công; đổi mới, cơ cấu lại thị trường tài chính,tập trung ưu tiên cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tàichính; tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn kinh tế nhànước; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đấtđai, tài nguyên; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao nănglực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; chú trọng giải quyết tốthơn các vấn đề xã hội cấp bách như giáo dục, y tế, lao động, việc làm...; siếtlại kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí,đẩy lùi các tệ nạn và tiêu cực xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, antoàn xã hội; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Về nhóm các vấn đề quy định thi hànhĐiều lệ Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Xét tầm quan trọng của việcthi hành Điều lệ Đảng, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương đã quyếtđịnh nâng thẩm quyền ban hành các văn bản “Quy định thi hành Điều lệ Đảng”,“Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật củaĐảng” và “Quy định những điều đảng viên không được làm” từ Bộ Chính trị lên BanChấp hành Trung ương.

ADQuảng cáo

Việc ban hành và tổ chức thực hiện 3văn bản này có ý nghĩa rất quan trọng đối với kết quả thi hành Điều lệ Đảng,giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đảngviên và các tổ chức Đảng, sức mạnh và sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng.

Về hướng dẫn thực hiện các quy địnhvề công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và ChươngVIII Điều lệ Đảng khóa XI, Trung ương cần tập trung thảo luận các vấn đề như:Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, bao gồm việcthành lập ủy ban kiểm tra, chuẩn y thành viên ủy ban kiểm tra; tổ chức và chếđộ hoạt động của ủy ban kiểm tra; nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp. Sửa đổiviệc thi hành kỷ luật trong Đảng, bao gồm việc xử lý tổ chức Đảng, đảng viên viphạm, thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên; nguyên tắc, phương pháp xử lý kỷluật đảng viên, tổ chức Đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; cách thức, thủtục xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm...

Đề cập về quy định những điều đảngviên không được làm (Quy định số 115) được Bộ Chính trị khóa X ban hành ngày7-12-2007, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Thực tế gần 4 năm triển khaithực hiện cho thấy, các quy định này là rất cần thiết; những nội dung của quyđịnh cơ bản là phù hợp và đáp ứng được yêu cầu quản lý, giáo dục và rèn luyệnđội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới hiện nay, cần tiếp tụcbổ sung, hoàn thiện một số nội dung thuộc những lĩnh vực quan trọng về rèn luyệntư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên,góp phần ngăn ngừa và khắc phục những biểu hiện suy thoái, hư hỏng, tiêu cựctrong Đảng; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Ngoài ra, có một số điều quathực tiễn thấy chưa đủ rõ, có nội dung khó áp dụng, gây khó khăn khi phải xemxét vi phạm của đảng viên; hoặc có nội dung đến nay quy định của Đảng và Nhànước đã thay đổi nhưng vẫn chưa được điều chỉnh cũng cần được bổ sung, sửa đổicho phù hợp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấnmạnh: Những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là tiếp tục cụ thể hóaNghị quyết Đại hội XI của Đảng và Điều lệ Đảng, có ý nghĩa quan trọng không chỉcho một vài năm trước mắt mà cho lâu dài, góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợiNghị quyết Đại hội XI của Đảng, cả về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương pháthuy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn đểxem xét, quyết định vào cuối kỳ họp

Theo chương trình, hội nghị sẽ làmviệc đến ngày 10-10.

Q.S (Theo TTXVN)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO