Khắc phục hạn chế, thiếu sót, củng cố niềm tin của Nhân dân

Lam Giang| 20/01/2020 12:00

Với việc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, tạo động lực chuyển biến ở cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng.

ADQuảng cáo

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện, lắng nghe tâm tư người dân xã Ea Pô (Cư Jút)

Đắk Môl nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai

Từ nội bộ mất đoàn kết, một số cán bộ chủ chốt bị xử lý kỷ luật, làm mất niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền, Đảng ủy xã Đắk Môl (Đắk Song) đã đề ra nhiều giải pháp, từng bước khắc phục hạn chế để vươn lên. Qua tìm hiểu, những sai phạm trước đây trên địa bàn xã Đắk Môl xuất phát từ việc thiếu dân chủ, thiếu công khai, minh bạch, thiếu lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và người dân trong quản lý, điều hành của chính quyền. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ của cấp ủy bị buông lỏng, dẫn đến sự tùy tiện trong công việc, có hành vi vun vén cá nhân của một số ít cán bộ, công chức. Hệ quả, một số cán bộ đảng viên bị kỷ luật, khai trừ Đảng, nhất là niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương giảm sút. Điều đáng nói hơn là nội bộ phát sinh mâu thuẫn, xung đột về lợi ích, không phục nhau, mất đoàn kết trầm trọng.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song đã thực hiện điều chuyển một số cán bộ trong các ban đảng của huyện về nhận nhiệm vụ nhằm kịp thời đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt cũng như lâu dài cho địa phương. Sau khi bộ máy được củng cố, trên cơ sở “tai nghe, mắt thấy”, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức họp và chỉ ra những hạn chế của từng người, từng bộ phận; đồng thời, đưa ra những biện pháp để tự sửa chữa và cùng nhau khắc phục khuyết điểm, từng bước xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ cơ quan. Trong đó, cấp ủy, chính quyền xây dựng quy chế, quy định làm việc cụ thể đến từng bộ phận, từng cá nhân và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, gắn với đánh giá theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm.

Sau quá trình rà soát, nắm bắt tình hình, Đảng ủy xã đã ra quyết định điều chuyển, thay thế một số chức danh bí thư chi bộ và bổ sung cấp ủy, củng cố, kiện toàn một số chức danh trưởng ban tự quản ở các thôn, bon hoạt động kém hiệu quả. Sau khi được củng cố, kiện toàn, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, ban tự quản các thôn, bon đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từng chi bộ đã xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết đề ra hàng tháng cũng như các nghị quyết chuyên đề. Ngày, giờ sinh hoạt đảng, quy chế hoạt động nội bộ được các chi bộ đề ra rõ ràng và thực hiện nghiêm túc.

Song song với việc giải quyết các tồn đọng, yếu kém, cấp ủy, chính quyền cũng tập trung chỉ đạo triển khai nhiều công việc mà người dân quan tâm nhằm củng cố niềm tin như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường tiếp công dân…

Đồng chí Đỗ Đức Trang, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Môl cho biết: Xuất phát từ thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã phân tích thấu đáo, chỉ ra một số vấn đề hạn chế cần khắc phục ngay để góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đó là chấn chỉnh thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang né tránh, kết hợp “xây với chống”, nói đi đôi với làm, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đã nhận thức rõ được những khuyết điểm, hạn chế của bản thân, từ đó đề ra biện pháp khắc phục, thay đổi nếp nghĩ cách làm.

Do đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ủy xã đã có bước chuyển biến rõ rệt, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt được đề cao. Cán bộ, đảng viên, công chức đã nâng cao trách nhiệm đối với công việc được giao, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, tích cực vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, Đắk Môl đã hoàn thành 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phát huy sự đoàn kết, thống nhất, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân xã Đắk Wil (Cư Jút) chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp

Đắk Wil giải quyết dứt điểm các vấn đề “nóng”

Những ngày cuối năm 2019, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc xã Đắk Wil (Cư Jút) phấn khởi, tự tin bước vào năm mới khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới... Có được thành tích đó như đồng chí Lâm Thị Thuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã là xuất phát từ sự đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng của cả hệ thống chính trị, từ cán bộ đến từng người dân.

ADQuảng cáo

Trước đây, Đắk Wil là một trong những "điểm nóng" của Cư Jút về khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, kéo theo bao hệ lụy, gây mất đoàn kết, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự… Vì vậy, Đảng ủy xã hạ quyết tâm phải giải quyết, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở. Cụ thể, đối với cán bộ, đảng viên, công chức, Đảng ủy thường xuyên gần gũi, động viên, giáo dục phải đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Trong quá trình thực thi công việc nếu có khó khăn, vướng mắc, tâm tư nguyện vọng thì gặp trực tiếp cấp ủy, lãnh đạo trao đổi để cùng nhau giải quyết, không để vì một vấn đề cá nhân của mình ảnh hưởng đến thành tích chung.

Trong người dân, nguyên nhân đầu tiên dẫn tới khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp xuất phát từ việc nhận thức pháp luật chưa cao, nên xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là về luật Đất đai, luật Khiếu nại, tố cáo. Cùng với “khai thông” nhận thức, xã cũng tập trung chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần làm việc, nhất là thái độ tiếp công dân của đội ngũ cán bộ, công chức xã, thôn, buôn.

Theo đồng chí Lâm Thị Thuyến, trong các cuộc họp, Đảng ủy, UBND xã luôn quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức cần phải hiểu, lúc bà con đang nóng, đang bức xúc chỉ một lời nói to, thái độ không chuẩn mực sẽ như “đổ thêm dầu vào lửa”. Do đó, địa phương đã xây dựng và ban hành nội quy tiếp công dân, bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết. Xã phân công những cán bộ có phẩm chất, năng lực tốt, có uy tín tại cơ sở làm công tác tuyên truyền, giải thích, đối thoại với người dân cũng như chú trọng đôn đốc, kiểm tra nhiều hơn. Do đó, những vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài đã từng bước được giải quyết ổn thỏa. Nhiều vụ khiếu nại được giải quyết, hòa giải từ khi mới phát sinh ở cơ sở, góp phần giảm hẳn tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Đặc biệt, xã đã phát huy tối đa dân chủ trong việc thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương, nhất là trong huy động sự đóng góp của người dân xây dựng nông thôn mới, theo tinh thần “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Trong quá trình vận động, các thôn, buôn huy động đóng góp của dân tùy thuộc vào khả năng, hoàn cảnh cụ thể, tuyệt đối không được quá sức, bắt buộc. Trong quá trình xây dựng các công trình đều bố trí các hộ dân tham gia giám sát thi công.

Các ban HĐND xã tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình huy động, kết quả thu chi ở các thôn, buôn về các nguồn huy động đóng góp của dân.

Cán bộ xã Đắk Wil (Cư Jút) chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, giải quyết thủ tục hành chính của người dân

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Đắk Nông, để nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, từ đó ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Đặc biệt, Đắk Nông đã cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái thành 85 biểu hiện cụ thể để các cấp ủy, tổ chức đảng dễ thực hiện rà soát, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên. Đồng thời, các phương pháp kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên tiếp tục đổi mới theo hướng mở rộng, phát huy dân chủ nên đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình, từng bước khắc phục tâm lý tự ti, hoặc sợ bị trù dập, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, đưa việc kiểm điểm trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ ở các cấp ủy, chi bộ.

Công tác dân vận và thực hiện có hiệu quả các quy chế giám sát và phản biện xã hội được đẩy mạnh, nhất là tập trung tuyên truyền, vận động người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và những việc cần làm ngay. Những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước đều bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc, có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng… Thông qua đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khắc phục hạn chế, thiếu sót, củng cố niềm tin của Nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO