Kết quả kỳ 5 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng

Ban tổ chức cuộc thi| 31/08/2021 14:37

Kỳ 5 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 16/8/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 30/8/2021.

* Đáp án Kỳ 5

Câu 1. Đáp án đúng là: B. Việc tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Câu 2. Đáp án đúng là: B. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Câu 3. Đáp án đúng là: C. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.

Câu 4. Đáp án đúng là: C. Cả hai đáp án trên.

Câu 5. Đáp án đúng là: B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5-7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD.

Câu 6. Đáp án đúng là: C. Cả hai đáp án trên.

Câu 7. Kỳ thi thứ 5 có 9.878 lượt người tham gia dự thi.

*****

* Kết quả người đạt giải Kỳ 5:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết quả kỳ 5 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO