Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ tại 4 sở

12/06/2024 06:56

Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã công khai Kết luận thanh tra số 547/KL-TT ngày 21/5/2024 về trách nhiệm việc thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Từ ngày 8/1/2024 đến 4/4/2024, đoàn đã tiến hành thanh tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Sở Giao thông Vận tải (GTVT), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT).

Kết quả thanh tra cho thấy, công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc thực hiện công vụ trong giải quyết các thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã được lãnh đạo các sở quan tâm thực hiện; kịp thời giải quyết những yêu cầu, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những mặt tích cực, qua kiểm tra việc tổ chức thực hiện các kế hoạch năm 2021, 2022, 2023 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và xem xét báo cáo năm về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đoàn thanh tra xác định có một số hạn chế.

Báo Thanh tra thông tin, Sở LĐTBXH chưa kịp thời đề xuất công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021, Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ LĐTBXH.

Về việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Sở TNMT với tỷ lệ số hóa 100% hồ sơ số hóa đầy đủ đảm bảo theo yêu cầu. Trong khi đó, các đơn vị còn lại gồm: Sở KHĐT, Sở GTVT, Sở LĐTBXH, tỷ lệ số hoá hồ sơ chưa đạt tỷ lệ 100%, đặc biệt Sở LĐTBXH chỉ đạt 0,8%.

Qua kiểm tra tại kho dữ liệu điện tử trên cổng dịch vụ công tỉnh, cả 4 đơn vị đều chưa có hồ sơ lưu vào chức năng lưu kho dữ liệu điện tử theo Chương II Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 5/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, chưa đảm bảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đến thời điểm thanh tra, Sở KHĐT và Sở LĐTBXH chưa thực hiện đính kèm văn bản ký số trong kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Riêng Sở GTVT có thực hiện đính kèm văn bản ký số trong kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ trên phần mềm chuyên ngành, các lĩnh vực còn lại chưa thực hiện.

Đối với tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, cả 4 đơn vị đều chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu tại khoản 3 của Công văn số 4842/UBND-KSTT ngày 6/9/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chứng thực điện tử (phải đạt tối thiểu 55% hồ sơ trực tuyến năm 2023).

Đoàn thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại trong việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức.

Hàng năm, Sở KHĐT có thực hiện việc kiểm tra đối với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ… Tuy nhiên, việc tổ chức kiểm tra liên tục 3 năm đối với 1 đơn vị là chưa phù hợp.

Tại Sở LĐTBXH, hàng năm có thực hiện việc kiểm tra đối với các đơn vị về công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công vụ và văn hóa công sở… Tuy nhiên, hồ sơ lưu trong năm 2021 không có biên bản làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trường Trung cấp Cai Lậy (đơn vị không cung cấp được); năm 2022, biên bản làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm không có chữ ký của đại diện tổ kiểm tra.

Trong 3 năm (2021, 2022 và 2023), Sở TNMT chưa tổ chức thực hiện kiểm tra đối với các đơn vị có thực hiện giải quyết thủ tục hành chính như: Phòng Quản lý đất đai, Phòng Quản lý môi trường, Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản và Biển…

Kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm 

Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang kiến nghị Giám đốc Sở LĐTBXH tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có hạn chế, thiếu sót, gồm có ông Mạch Trí Dũng - Chánh Văn phòng, cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; bà Nguyễn Thị Thu Nguyên - Trưởng phòng Người có công.

Đối với Giám đốc các Sở: KHĐT, GTVT, LĐTBXH, TNMT, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang kiến nghị tổ chức họp rút kinh nghiệm chung ban giám đốc, lãnh đạo phòng và các cá nhân có hạn chế, thiếu sót.

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ket-luan-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hien-cong-vu-tai-4-so-119240612063626322.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ tại 4 sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO