Jông gâux Sapa cheix blêx sar

Mẫn Doanh (th)| 09/09/2022 10:34

Sapa zos iz thix trânr nhoz xênhr Lào Cai – qơư muôx shênhv đuôz thiên nhiên jông gâux yangx, hoang sơ hu grul tâu ntâu lênhx kruô tangs nro hur haz tov đrâu têz qơưs. Luz six hơưv hur shông, Sapa por lênhx jông gâux txâus kruô nhiav.

ADQuảng cáo

Zos ntux tsâux Sapa nto bê đrul muôx đâuk bu vur tox trôngz, ntux yaz pangx txir đuôx, pangx txir khơưz tơưk mas cheix ntux cuz langx khav nzas đrul cxuô zangv txir kangz jiz. Cheix ntux langx khav Sapa tưz jông gâux viv nuôr zos kror qơư jông trâu lênhx tưs xangr seiz maux đăngx jaz ntơưv lax keiz nteis.

Txus 9 hli, chor pangr lax keiz nteis đangx jaz uô muôx shênhv đuôz jông gâux tiv zix

ADQuảng cáo

Txơưr đuô ntâu kror qơư, Sapa tsuôs muôx iz chiv blêx 6 hli ntơư zos chiv ntux cuz. Pêx xênhv jêx jos chuôz tênhr zus trâu luz 5 hli haz txus 7 hli, 8 hli blêx tuôx njuôz xaz iz thangx tsangv. Txus 9 hli, 10 hli zuôr sar đăngx jaz vur cxuô pangr lax keiz nteis cênhz đrul phuôz chuô langx nzas, muôx mir njir yangr ntux đăngx cênhz chuô langx khav nzas… 

Mẫn Doanh (th)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Jông gâux Sapa cheix blêx sar
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO