Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Lêr Pút tồng ntơưv nênhs Chu Laz nhoz Lào Cai

H’Mai (th)| 12/10/2022 20:46

Pút tồng zos nghi lêr zov chênhr hlo hur saz njênhk côngv pus zơưv ntơưv nênhs Chu Laz nhoz Lào Cai. “Pút” zos đha, “tồng” zos tôngx. Pút tồng iz cê zos cach thưc sênhr chêr tâu uô thi hanhx lêr haz tsênhv muôx grê zos ib nghi lêr côngv ndu txus njux plis pus zơưv.

ADQuảng cáo

Lêr khênhx tsov cưv ntơưv tsêr tsưr sênhv ntơưv iz xênhv nênhs Chu Laz

Nênhs Chu Laz tsov cưv Lêr Pút tồng trâu hnuz hâur shông yaz. Xair nuz zos tsưr xênhv cuêt tinhv haz jangv chor nuz chair ntơưv zus xênhv. Hâux lưv bangx tâu uô ntêx thâuv zuôr uô lêr ntêr yangx, tiz jông haz nghiêm tuc. Tsưr xênhv sơưr lus lil đăngs nuv, tangs nro lêr hôix haz chuôz zênhx sir. Cxuôv chox lus côngv tsênhv zos keiz, chơưr, njaz, par txir,…

Cxuô zangv hur nghi lêr muôx tranh, ntangx trak, khâuz ndơưk txir nênhz, qix, mur trak kruô nênhz…

ADQuảng cáo

Lêr Pút tồng muôx 11 grei haz hangs nro chor lêr côngv por lênhx tâu uô đhâu chor đôngx tac đha, sênhr chêr. Chor grei đha tâu uô siz txuôl jil hur tangs nro ntu uô nghi lêr. Sênhr chêr hur nghi lêr Pút tồng tsuôs zos txir nênhx uô. Nhax cus sir zôngv hur nghi lêr zos muôx đruôl, thanh la, não bạt. Suôz nhax haz sênhr chêr shiz shơư los six tưx nhiên, uô lov jêv ntưl hur ntu biêuv jiênr. Lus has hur Pút tồng tiv zix mas zos chor lus has ntơưv txir nênhz, chor lus hu đror ntơưv chor nênhs đha, uô trâu không khir ntơưv Pút tồng cxangz lov jêv haz muôx kangz hâu, huênx bir,…

Nghi thưc đang hluôr tơưk hur ler “pút tồng” ntơưv nênhs Chu Laz

H’Mai (th)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Lêr Pút tồng ntơưv nênhs Chu Laz nhoz Lào Cai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO