Đắk Glong nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới

Lê Dung| 10/05/2022 05:37

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Do đó, huyện Đắk Glong đã huy động mọi nguồn lực để giữ vững và nâng cao chất lượng xây dựng NTM.

Giữ vững các tiêu chí mềm

Các tiêu chí “mềm” trong xây dựng NTM như: an ninh, trật tự xã hội, môi trường, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, văn hóa, hệ thống chính trị vững mạnh... là những nội dung không cần đầu tư nhiều nguồn vốn. Đây là những yếu tố mang tính định hướng quan trọng, để xây dựng NTM một cách bền vững.

Đơn cử như tại xã Đắk R’măng, hiện đã đạt được 11/19 tiêu chí NTM. Năm 2022, xã đăng ký phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí mới về trường học và xây dựng hệ thống chính trị.

Riêng với tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị, hiện các tiêu chí thành phần của xã đã đạt hết. Trong đó, chất lượng hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên.

Hoạt động của dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội có bước đổi mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng NTM đã có bước chuyển biến rõ nét. Vấn đề hiện nay là địa phương sẽ đoàn kết, quyết tâm thực hiện đạt và giữ vững được tiêu chí “mềm” này.

Đắk Glong chú trọng phát triển cây trồng mới, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Tương tự, xã Quảng Sơn đang phấn đấu đến năm 2025 sẽ về đích NTM. Trong năm nay, địa phương đang tiếp tục rà soát lại để đăng ký thêm tiêu chí mới.

Để bảo vệ các tiêu chí “mềm”, xã tích cực xây dựng lực lượng công an cơ sở trong sạch, vững mạnh; đồng thời, nâng cao chất lượng đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn.

"Diễn biến tình hình của địa phương được bám sát hơn nữa giúp chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời, không để xảy ra điểm nóng", ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn chia sẻ.

Chủ tịch UBND huyện Trần Nam Thuần cho biết, tuy các tiêu chí “mềm” không vướng nhiều đến nguồn kinh phí, nhưng ranh giới giữa đạt và không đạt rất mong manh.

Do vậy, để đạt và giữ vững được những tiêu chí này, các địa phương không nên lơ là, mà phải thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau.

Đến hết năm 2021, huyện Đắk Glong đã đạt 87 tiêu chí/7 xã. Bình quân mỗi xã đạt 12,4 tiêu chí, tăng 3 tiêu chí so với năm 2020. Trên địa bàn huyện có xã Quảng Khê đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2016-2020.

Gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế

Cùng với việc giữ vững các tiêu chí NTM, Đắk Glong đã và đang tập trung triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Đây cũng chính là một trong các yếu tố giúp nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM hiện có.

Theo đó, địa phương đã và đang tích cực triển khai các hoạt động khuyến khích doanh nghiệp liên kết với các HTX, tổ hợp tác và người sản xuất.

Huyện vận động Nhân dân tổ chức sản xuất theo các vùng đã được quy hoạch; đồng thời, triển khai chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Công tác khuyến nông được huyện chú trọng, nhất là ở những vùng trũng về kiến thức sản xuất. Cùng với việc tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, địa phương còn triển khai xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: mô hình trồng cây ăn trái theo hướng VietGAP, các mô hình tưới nước nhỏ giọt, cây ngắn ngày ứng dụng kỹ thuật thâm canh và giống mới…

Hoạt động thúc đẩy phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm ngày càng được chú trọng. Các sản phẩm chủ lực đã được hình thành theo chuỗi.

Năm 2021, huyện đã hỗ trợ xây dựng 3 chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho 3 HTX sản xuất rau, củ quả trên địa bàn xã Đắk Ha và Quảng Sơn.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 14 HTX nông nghiệp, 81 tổ hợp tác và nhóm đồng sở thích và 60 trang trại. Huyện luôn tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, coi trọng phát triển các hình thức tổ chức sản xuất như: HTX, tổ hợp tác, nhóm đồng sở thích, trang trại…

Ông Lê Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Đắk R’măng cho biết, địa phương đang có lợi thế lớn về chăn nuôi do đất đai rộng, nhất là chăn nuôi dê, bò. Vì vậy, những đợt khảo sát mô hình về giống, chuồng trại chăn nuôi cần được tổ chức thường xuyên, giúp bà con có điều kiện tham quan, học tập kinh nghiệm.

Các nguồn kinh phí cũng nên có sự đầu tư tập trung, tránh dàn trải, hiệu quả thấp. Đặc biệt, trong các dự án nên có sự lồng ghép, hạn chế chồng chéo, gây lãng phí nguồn lực.

Phấn đấu đến hết năm 2022, tổng số tiêu chí xây dựng NTM đạt được trên địa bàn huyện ít nhất là 101 tiêu chí. Bình quân, mỗi xã đạt 14 tiêu chí (tăng 14 tiêu chí). Đến năm 2025, phấn đấu không còn xã nào đạt dưới 15 tiêu chí về NTM.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Glong nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO