HTX đang chuyển biến cả chất và lượng

Thanh Nga| 03/08/2022 09:19

Qua thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, loại hình hợp tác xã (HTX) ở Đắk Nông đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 234 HTX, tăng 180 HTX so với năm 2004. Tổng doanh thu bình quân của HTX đạt 4 tỷ đồng/HTX, tăng gấp 7 lần so với năm 2004. Thu nhập bình quân của thành viên, lao động trong các HTX đạt 7 triệu đồng/tháng/người, tăng 3 lần so với năm 2013.

Ông Ngô Xuân Đông, Phó Giám đốc Sở KHĐT, nhiều HTX thành lập mới có các mô hình hoạt động đa dạng. Số HTX sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng.

Công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể nói chung, HTX nói riêng, được các cấp, các ngành ngày càng chú trọng. Bộ máy quản lý Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là các HTX, từ tỉnh đến huyện được quan tâm, củng cố. Từ đó, chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX ngày càng nâng lên.

HTX Nông nghiệp Công Bằng Đắk Ka (Đắk R’lấp) được hỗ trợ xây dựng nhà kính để phơi sấy cà phê

Thời gian qua, toàn tỉnh có 19 HTX được UBND tỉnh giao đất xây trụ sở, kho xưởng, hạ tầng, với tổng diện tích trên 160.000m2. Từ năm 2014 đến nay, tỉnh tạo điều kiện 63 lượt HTX vay vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển HTX, quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Tỉnh hỗ trợ 1,2 tỷ đồng cho các HTX chuyển giao công nghệ chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch. 7 HTX nông nghiệp được các cấp, các ngành, địa phương đầu tư phát triển hạ tầng, với tổng kinh phí gần 120 tỷ đồng.

Mục tiêu giai đoạn 2022-2025, tỉnh phấn đấu có từ 328 HTX, nâng tổng số thành viên HTX lên khoảng 27.400 người. Tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ HTX hoạt động khá, tốt lên 45%, trung bình 40%, giảm tỷ lệ HTX hoạt động yếu, kém.

HTX có vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vì thế, tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về vai trò, vị trí và mô hình HTX kiểu mới.

Tỉnh cũng tập trung nâng cao nhận thức, hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, phát triển HTX; nâng cao chất lượng công tác tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ HTX và thành viên.

HTX Nam Hà (Cư Jút) được hỗ trợ kỹ thuật trồng gấc

Cũng theo ông Ngô Xuân Đông, một trong những giải pháp để thúc đẩy phát triển HTX là tiếp tục hỗ trợ đẩy mạnh liên doanh, liên kết, ký kết các hợp đồng cung ứng, tiêu thụ sản phẩm.

Các HTX, liên hiệp HTX cần được liên kết với doanh nghiệp để bảo đảm lưu thông sản phẩm ổn định, bền vững. Bên cạnh đó, các địa phương cần chú trọng phát triển các ngành nghề, sản phẩm thế mạnh, sản phẩm chủ lực có khả năng xuất khẩu, từ đó thúc đẩy phát triển HTX.

Tỉnh cần tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn; chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch để các HTX có cơ hội tiếp cận nguồn vốn.

Bên cạnh đó, các HTX cần quan tâm xây dựng thương hiệu, tem mác, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm. HTX chủ động tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HTX đang chuyển biến cả chất và lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO