Hơn 1.700 chi bộ cơ sở tổ chức đại hội thành công

Hoàng Hoài| 05/12/2022 09:02

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến cuối tháng 11/2022, công tác đại hội chi bộ cấp cơ sở trong toàn tỉnh diễn ra thành công, bảo đảm yêu cầu, quy trình, quy định từ khâu chuẩn bị, văn kiện đến bầu chi ủy khóa mới.

ADQuảng cáo

Dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể

Văn kiện trình đại hội cơ bản được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Báo cáo chính trị đánh giá tương đối sâu sắc, khách quan, toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tiễn. Đại hội tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong việc góp ý xây dựng văn kiện trình đại hội, được đại biểu thống nhất cao.

Việc chuẩn bị nhân sự được cấp ủy chi bộ thực hiện khá tốt. Đề án nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử chi ủy viên, bí thư, phó bí thư... được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy cơ sở. Nhân sự bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ... Công tác bầu cử cấp ủy gồm bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên hầu hết đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, đa số chỉ bầu một lần đủ số lượng.

ADQuảng cáo

Toàn tỉnh hiện có 12 đảng bộ trực thuộc với 438 tổ chức cơ sở đảng gồm 167 đảng bộ, 271 chi bộ cơ sở và 1.717 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đến nay, 1.714/1.717 chi bộ đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo quy định (đạt 100%), có 3 chi bộ trực thuộc mới thành lập chưa đủ thời gian tổ chức đại hội. Đại hội đã bầu 4.486 cấp ủy viên gồm 1.682 bí thư và 1.390 phó bí thư; còn 29 chi bộ chưa bầu chức danh bí thư. Chất lượng cấp ủy cơ bản bảo đảm, phù hợp với tình hình, đặc điểm tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, việc đại hội chi bộ cấp cơ sở vẫn còn những hạn chế nhất định. Cụ thể, công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, kiểm điểm của cấp ủy chi bộ; bí thư, phó bí thư chi bộ trình đại hội còn dài, dàn trải, chưa tập trung vào những mục tiêu trọng tâm, trọng điểm. Việc thảo luận, tham gia ý kiến vào các văn kiện trình đại hội chưa nhiều, các ý kiến chủ yếu về phát triển kinh tế -xã hội, ít đóng góp về công tác xây dựng Đảng…

Nhiều bài học kinh nghiệm

Cũng theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, qua đại hội chi bộ cấp cơ sở rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cho những lần sau. Đó là, các cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên cơ sở trong kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ chi bộ trực thuộc chuẩn bị, tổ chức đại hội. Các địa phương, đơn vị tập trung rà soát, giải quyết các đơn thư khiếu nại, dư luận liên quan đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là nhân sự đại hội để chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước khi tổ chức đại hội. Việc trang trí, khánh tiết trong đại hội thực hiện theo đúng hướng dẫn, bảo đảm tính tiết kiệm nhưng trang nghiêm. Đoàn chủ tịch khi điều hành ngoài bám sát chương trình, kịch bản cũng cần cần có sự linh hoạt, tránh gò ép, bị động.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần mở rộng dân chủ, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong lựa chọn nhân sự. Cấp ủy cơ sở cần theo dõi sát sao, gợi ý và sớm cho ý kiến chỉ đạo cụ thể, giúp cho cấp ủy chi bộ xây dựng được phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp mang tính đột phá để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1.700 chi bộ cơ sở tổ chức đại hội thành công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO