Hôix nghis ISV20 uô tar jông

H' Mai| 01/12/2022 10:30

Uô kangz 3 nuz uô hâux lưv trâu saz, tsach nhiêms haz muôx kangz hâu, Hôix nghis Kang ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 (ISV20) ntơưv xênhr Đăk Nông tưz uô tar jông.

ADQuảng cáo

Hôix nghis txaik nhênhx 28 jăngx bor cor khoa hocx đrul ntâu xur mông, ntâuz ntơưr muôx grê lus trôngz hluôr tơưk haz hêx thôngr kror tsuô trôngz hluôr tơưk nhoz Đăk Nông has jiêng haz chor kror tsuô trôngz hluôr tơưk sâuv kangz ntux has tsongs. Cênhz ntơư, Hôix siz thang vkhoa hocx “15 shông phuôv tsangr công viên điax tsât (CVĐC) nhoz Việt Nam” nhênhx tâu 15 jăngx tham luâns tuôx ntơưv chor đaix biêuv zos hlôngr njêx muôl Mangx lươir CVĐC tangs nro, Mangx lươir CVĐC tang snro Châu Á - Thái Bình Dương haz chor têz qơưs thanhx viên…

Phor Tsuv tinhx UBND xênhr Tôn Thị Ngọc Hạnh khơưs đaiv tranh tsês ndu trâu zơưv John Brush, Tsuv tinhx Wiv ban Kror tsuô trôngz hluôr tơưk kangz ntux

Sâu ntơưr biên banv hơx tac ntơưv chor CVĐCTC thanhx viên hur Mangx lươir Việt Nam cênhz CVĐCTC UNESCO Mudeungsan (Hàn Quốc)…

Chor đaix biêuv kangz ntux tsov đuôz cênhz đaix biêuv xênhr Đăk Nông ntơưv lêr xâuk kangz hôix nghis

ADQuảng cáo

Chor đaix biêuv côngv hôix nghis ndil saiz iz cxa qơư ji sanv xưs li tsêr par caz suô đror, Tsêr par caz côngx chiêng nênhs Mạ, tsêr par caz cxuô zangv nhax cus kuz thâuv ntêx…

Pangz đaix biêuv traiv nghiêms tsinhz tas ntơưv vangx ca cao Ánh Mai, xar Nâm N’jang (Đăk Song)

Chor chuên ja kangz ntux tưz puv pâuz iz cxa chik kror yaz, nrar saiz cxangz 175m ntêr Kror tsuô C7, cxangz tangs nro ntêr kror tsuô ndê yangx 1.240m

H' Mai

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hôix nghis ISV20 uô tar jông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO