Hội nghị tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992

Đ.D| 20/12/2011 14:22

Ngày 20-12, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992...

ADQuảng cáo

Ngày 20-12, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992. Các đồng chí Điểu Kré, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bốn, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

ADQuảng cáo

Theo đánh giá, nhìn chung, việc thi hành Hiến pháp 1992 thể hiện qua thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của HĐND, UBND các cấp thời gian qua là khá hiệu quả, phát huy được vai trò, trách nhiệm cũng như vị trí pháp lý trong việc điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.  Căn cứ vào Hiến pháp và các văn bản pháp luật của cơ quan Nhà nước cap trên, HĐND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò của những đại biểu dân cử trong vấn đề quyết định các quyết sách quan trọng của tỉnh. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh còn không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp, giám sát và chuyển tải những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới các cơ quan hữu quan. Trong phạm vi quy định của Hiến pháp, UBND các cấp cũng đã phát huy tốt vai trò điều hành các hoạt động kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, kịp thời ban hành những văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh. Mối quan hệ giữa HĐND với Quốc hội, các cơ quan ngang bộ và UBND các cấp trong những năm qua được triển khai đầy đủ và nghiêm túc theo quy định của Hiến pháp 1992 và Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003. Tuy nhiên, thời gian qua, các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản thực thi chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ cũng như quy định về trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban của HĐND chưa thực sự rõ ràng. Trong lĩnh vực an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội, nhiều quy định còn chung chung, chưa giao rõ trách nhiệm cho các ban, ngành, các cấp về nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động. Bên cạnh đó, hiện nay, một số chức danh, cơ cấu bộ máy trong hệ thống chính trị đã được sáp nhập hoặc bãi bỏ nên Hiến pháp cũng cần thay đổi những quy định liên quan cho phù hợp, tạo thuận tiện để các cấp, ngành thực thi…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Điểu Kré đã đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp, ngành trong việc thực thi Hiến pháp năm 1992 cũng như những ý kiến tham gia thảo luận. Sau hội nghị tổng kết này, HĐND tỉnh và UBND tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến trình lên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về những ưu điểm, hạn chế cần bổ sung, sửa đổi trong Hiến pháp để có được báo cáo toàn diện, chất lượng gửi lên Trung ương.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO