Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII

Tuệ An| 05/12/2022 13:59

Sáng 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

ADQuảng cáo

Tại điểm cầu Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội, dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành T.Ư Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 11.632 điểm cầu, với hơn 1 triệu đảng viên trên toàn quốc tham dự.

Tại điểm cầu Đắk Nông, các đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Hội nghị diễn ra trong 2,5 ngày, trong đó các ngày 6 và 7/12, các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt 4 chuyên đề: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

ADQuảng cáo

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày từ ngày 5-7/12

Sáng 8/12, các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sáng 5/12, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO