Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IV tập trung xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết

Đặng Hiền| 12/12/2022 17:42

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 12/12, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình và các báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh…

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp

Kỳ họp đã tập trung xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình để kịp thời cụ thể hóa các nhiệm vụ của trung ương, Tỉnh ủy. Hầu hết các dự thảo, tờ trình đều có tác động lớn đến kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh như: xem xét về việc điều chỉnh giảm Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2022; Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và bãi bỏ khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh; Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023; Dự thảo Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để phát triển kinh tế -xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023…

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Các Ban HĐND tỉnh cũng thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết. Riêng đề xuất của UBND tỉnh đối với Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và đúng quy định của pháp luật, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh giải trình, báo cáo rõ một số nội dung. Cụ thể, đối với 37 công trình, dự án đăng ký mới trình HĐND tỉnh thông qua cần báo cáo về sự phù hợp của các công trình, dự án với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của các huyện, thành phố để có cơ sở xem xét, quyết định. Đối với 156 công trình, dự án chuyển tiếp sang năm 2023, UBND tỉnh cần rà soát, đôn đốc chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ 124 công trình, dự án trong thời hạn bảo đảm theo quy định; 32 công trình, dự án đã quá thời hạn 3 năm, UBND tỉnh rà soát những dự án chưa triển khai thực hiện các thủ tục thu hồi đất để đưa ra khỏi danh mục thu hồi đất năm 2023…

Đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh tình bày tóm tắc các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh thống nhất với tờ trình UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định đối tượng, mức chi quà tặng ngày Thương binh- Liệt sĩ, tết Nguyên đán và mức chi đưa đón đối tượng đi điều dưỡng, tập trung, tham quan trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh văn bản để Ban làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét, quyết nghị.

Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IV tập trung xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO