Hỗ trợ kinh phí, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế

Tuệ An| 08/11/2021 08:32

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh Đắk Nông về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh, không những góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân mà còn thúc đẩy gia tăng, mở rộng độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh.

Chính sách đi vào cuộc sống

Ngày 17/7/2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ tháng 7/2019 đến hết năm 2020. Tiếp đó, ngày 11/12/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số12/2020/NQ-HĐND về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 09.

Theo nghị quyết, trong giai đoạn từ tháng 7/2019 đến hết tháng 12/2021, ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác không bị thiếu hụt tiêu chí BHYT và người thuộc gia đình cận nghèo theo Quyết định 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ thêm 20% kinh phí mua thẻ BHYT cho nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên.

Mục tiêu của nghị quyết nhằm tăng số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh, qua đó bảo đảm sự chia sẻ quyền lợi giữa các nhóm đối tượng, tạo sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe của người dân, hướng tới BHYT toàn dân.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, với trách nhiệm của mình, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghị quyết trên địa bàn theo đúng quy định.

Kết quả, trong giai đoạn từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2021, đã có 201.920 lượt người được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng BHYT với tổng kinh phí 25.237 triệu đồng. Trong đó, đối tượng hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác được hỗ trợ là 825 lượt người với tổng số tiền 183 triệu đồng. Đối tượng hộ cận nghèo được hỗ trợ là 21.364 lượt người với tổng số tiền 4.273 triệu đồng. Đối tượng tham gia BHYT học sinh, sinh viên được hỗ trợ là 179.731 lượt người với tổng số tiền 20.781 triệu đồng.

Theo đánh giá của BHXH tỉnh, việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT và góp phần mở rộng độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh.

Người nghèo được hỗ trợ đóng BHYT có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe

Cụ thể, tính đến 30/6/2019, trước khi có Nghị quyết số 09, toàn tỉnh có 541.521 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 87%/87,3%, còn thiếu 0,3% để đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2019 được Chính phủ giao. Sau khi có Nghị quyết số 09, đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã có 544.459 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 88%/87,3%, vượt 0,7% đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2019 được Chính phủ giao.

Năm 2020, nghị quyết tiếp tục được triển khai có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc gia tăng số người tham gia BHYT và tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh. Tính đến 31/12/2020, số người tham gia BHYT trên toàn tỉnh là 557.715 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,8%, vượt 0,8% chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2020 được Chính phủ giao.

Do được sự quan tâm hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách của tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển BHYT theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Bên cạnh đó, nghị quyết đã đóng góp lớn trong việc mở rộng độ bao phủ BHYT học sinh trên địa bàn tỉnh.

Mong được tiếp tục thực hiện

Theo BHXH tỉnh, việc hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương đối với chăm sóc sức khỏe của Nhân dân nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, từ tháng 6/2021, thực hiện Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nên toàn tỉnh giảm khoảng 115.000 thẻ BHYT được ngân sách nhà nước cấp, tương ứng giảm 17% tỷ lệ bao phủ BHYT. Cụ thể, tính đến tháng 10/2021, số người tham gia BHYT trên toàn tỉnh chỉ còn 501.251 người, tỷ lệ bao phủ BHYT là 76,8%.

Vì vậy, nếu không có chính sách hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng như học sinh, hộ cận nghèo… thì trong giai đoạn 2022-2025, việc phát triển người tham gia BHYT và mở rộng độ bao phủ BHYT của tỉnh sẽ rất khó khăn.

Trước tình hình đó, BHXH tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh về việc tiếp tục hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Cụ thể, tỉnh nên tiếp tục hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT cho đối tượng học sinh; hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác không bị thiếu hụt tiêu chí BHYT và người thuộc gia đình cận nghèo.

Bên cạnh đó, tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người dân sinh sống tại các địa bàn đã được công nhận thoát khỏi vùng kinh tế - xã hội có điều kiện đặc biệt khó khăn, hộ nghèo mới thoát nghèo...để duy trì tỷ lệ dân số tham gia BHYT một cách bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ kinh phí, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO