Hangr jôngr yuôx zêx lâul - kho baur ntơưv pêx xinhv Tủa Chùa

Mẫn Doanh (th)| 01/12/2022 10:22

Hênhx Tủa Chùa, xênhr Điện Biên muôx jê 600ha yuôx zêx ntơưv 1.180 tsêr; hur ntơư ntông yuôx zêx lâul saz muôx jê 8.000 tsoz thuôx 286 tsêr.

ADQuảng cáo

Ntâu tsêr pêx xinhv nhoz jos Hấu Chuô, xar Sín Chải, hênhx Tủa Chùa tuôr tsês tâu hangr jôngr yuôx zêx lâul

ADQuảng cáo

Nhoz đôx saz cao yangx 1.400m so li blaiv đêx har txưr, xar Sín Chải, hênhx Tủa Chùa zos thangx tsangv cao nguên đrul phuôz chuô langx khav thơưs shông. Phuôz chuô tiv zix, đrul đêx angr huv pangz yuôx zix Shan đauk hluz haz nhoz cênhz đaiv angr Sín Chải. Xar muôx jê 4.000 tsoz yuôx zêx Shan đâuk lâul haz zos xar muôx ntâu yuôx zêx lâul ntâu hlo hênhx. Hâur shông 2022, Hôix Por vêv thiên nhiên haz Môi trươngx Việt Nam công nhênhx Cuânx thêv 100 tsoz yuôx zêx Shan đâuk ntơưv jos Hấu Chua haz jos Sín Chải zos Ntông Ji sanv Việt Nam, uô muôx jul lux lus phuôv tsangr cinh têr trâu trôngx qơư. Ntâu tav nênhx lus, pêx xinhv Sín Chải tsinhr saiz ntông yuôx zêx xưs li tsêr por phưv, cxênhx nuôr đhâu cxênhx uz, trơưs lus kruôz kra ntơưv txir zơưs tsês chia tu hangr jôngr yuôx xêx cov jông.

Mẫn Doanh (th)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hangr jôngr yuôx zêx lâul - kho baur ntơưv pêx xinhv Tủa Chùa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO