Hai hình thức tính lương cho lao động hợp đồng

02/09/2023 07:02

Tiền lương trong hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng 1 trong 2 hình thức: Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động hoặc áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

ADQuảng cáo

Ông Trương Văn Tích (Hậu Giang) đề nghị giải đáp về chế độ đối với 2 trường hợp ký hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Ông A đã có bằng đại học, được Ủy ban MTTQ huyện ký hợp đồng phục vụ 12 tháng. Vậy, khi áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức, thì hệ số ban đầu là bao nhiêu, để khi nhân với 1,8 triệu đồng bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng là 3,25 triệu đồng? Ông A có được phụ cấp công vụ 25% và công tác đảng, đoàn thể 30% không?

Ông B đã có bằng đại học, được Ủy ban MTTQ huyện ký hợp đồng phục vụ 12 tháng, áp dụng mức lương tối thiểu vùng là 3,25 triệu đồng. Vậy mức lương này đã bao gồm BHXH và BHYT chưa? Ngoài 3,25 triệu đồng/tháng, ông B có được hưởng phụ cấp công vụ 25% và công tác đảng, đoàn thể 30% không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định cụ thể:

"Người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng một trong hai hình thức: Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động hoặc áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương; chế độ nâng bậc lương và các chế độ chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức".

Trường hợp ký hợp đồng lao động áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì xếp lương theo vị trí chức danh việc làm quy định tại Bảng 4 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ đã quy định cụ thể đối tượng áp dụng phụ cấp công vụ, cụ thể là:

"Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (kể từ ngày 22/2/2023, quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ), người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập".

Tại Điểm b Khoản 1 Mục I Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 1/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện một số chế độ đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị đã quy đinh cụ thể:

"Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm (12 tháng) trở lên trong cơ quan của đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đã được xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt".

Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của tỉnh ủy Hậu Giang. Vì vậy, đề nghị ông Trương Văn Tích liên hệ với cơ quan chuyên môn của Tỉnh ủy Hậu Giang (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để được giải đáp.

Chinhphu.vn

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/hai-hinh-thuc-tinh-luong-cho-lao-dong-hop-dong-102230831145023327.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai hình thức tính lương cho lao động hợp đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO