Góp sức vì bình yên bon làng

Việt Quân| 05/12/2022 09:31

Qua củng cố, kiện toàn và được cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trong giai đoạn 2017-2022, các Đội công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở (đội công tác) tiếp tục phát huy vai trò, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vì bình yên các bon làng, vùng quê.

ADQuảng cáo

Giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 18 đội công tác hoạt động tại 5 huyện, thành phố, với 76 thành viên (các huyện Tuy Đức, Cư Jút và Đắk Song không có). Mỗi Đội công tác có từ 3-5 người, do Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường làm đội trưởng. Thành viên gồm đại diện chính quyền, các đoàn thể, trưởng thôn, buôn, bon, bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc.

Đa số các thành viên là người dân tộc thiểu số tại chỗ, có uy tín, am hiểu phong tục, tập quán, thông thạo tiếng nói, chữ viết của đồng bào nên khi tiếp xúc với người dân có nhiều thuận lợi trong truyên truyền vận động quần chúng ở địa bàn dân cư. Căn cứ vào quy chế hoạt động, từng thành viên được phân công trách nhiệm phụ trách địa bàn dân cư, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của người dân. Các đội công tác thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ tặng giấy khen cho các đội công tác cơ sở

Kết quả trong 5 năm qua, các đội công tác đã phối hợp tổ chức vận động quần chúng, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được 377 buổi, với hơn 24.350 lượt người tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết, củng cố niềm tin của người dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

ADQuảng cáo

Nổi bật, các đội công tác đã tham gia tích cực trong công tác vận động hòa giải, giải quyết được nhiều vụ việc mâu thuẫn trong dân, các vụ việc phức tạp, điểm nóng tại cơ sở, hạn chế việc để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh từ cơ sở.

Đồ họa: H.D

Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

Các đội công tác cũng góp phần quan trọng trong việc khảo sát, nắm chắc tình hình, các hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá chính quyền, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Cùng với phối hợp hướng dẫn chức sắc, tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các đội công tác góp phần kịp thời ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái phép, vận động người dân từ bỏ, không tham gia các “đạo lạ”, “tà đạo”. Các Đội công tác phối hợp với MTTQ, các đoàn thể động viên, giác ngộ những đối tượng lầm lỡ về với cộng đồng... Qua đó, cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các sự việc xảy ra, đồng thời đấu tranh, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, qua  5 năm hoạt động, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, ,các đội công tác đã góp công không nhỏ trong việc phát hiện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, ổn định tình hình an ninh chính trị, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Thành viên các đội công tác chấp hành tốt sự chỉ đạo của cấp trên, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, đề xuất với chính quyền xử lý nhiều vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thôn, buôn, bon, góp phần ngăn chặn kịp thời nhiều tình huống “nóng” trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động Đội công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở, giai đoạn 2017-2022 đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của đội công tác vận động quần chúng tại cơ sở thời gian qua. Thời gian tới, các cấp ủy Đảng nơi có đội công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nội dung hoạt động, quán triệt kịp thời đầy đủ nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng tại cơ sở. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác vận động quần chúng tiếp tục đổi mới. Trọng tâm là hướng về cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc, các điểm dân di cư tự do, khu dân cư xa trung tâm, biên giới. Các đội công tác xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế địa phương; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên bám, nắm địa bàn có các giải pháp vận động phù hợp.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góp sức vì bình yên bon làng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO