Góp phần xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

PHAN HÒA| 12/12/2023 20:23

Chiều 12/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức trao giải 2 cuộc thi chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” và cuộc thi “Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị” tỉnh Gia Lai năm 2023. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự và chia vui với các tác giả.

Đối với cuộc thi chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” qua hơn 4 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 1.138 tác phẩm đăng ký dự thi. So với năm 2022, cuộc thi năm 2023 có sự tăng mạnh về số lượng tác phẩm đăng ký dự thi (năm 2022 có 62 bài dự thi của 7 địa phương, đơn vị).

Hội đồng sơ khảo đã tiến hành rà soát, phân loại, chấm sơ khảo, lựa chọn 86 tác phẩm tham gia vòng chung khảo, trên cơ sở đó đề nghị công nhận trao giải thưởng cho 28 tác phẩm xuất sắc nhất của 3 loại hình (báo viết; tạp chí; phát thanh, truyền hình). Trong đó có 3 giải A, 6 giải B, 8 giải C và 11 giải Khuyến khích. Căn cứ Kế hoạch và thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi cũng trao giải tập thể cho 3 đơn vị: Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành ủy Pleiku và Trường Chính trị tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hưởng ứng và có tác phẩm đạt giải cao tại cuộc thi.

Đối với cuộc thi “Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2023” qua hơn 6 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận 136 tác phẩm gửi tham gia; trong đó có 85 tác phẩm của 54 tác giả, nhóm tác giả đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí.

Ban Giám khảo đã lựa chọn, đề xuất Ban Tổ chức cuộc thi công nhận và trao giải thưởng cho 32 tác phẩm xuất sắc nhất của 4 loại hình (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Trong đó có 4 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức Cuộc thi cũng trao giải tập thể cho 4 đơn vị là: Hội Nhà báo tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Thị ủy Ayun Pa đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hưởng ứng và có tác phẩm đạt giải cao tại cuộc thi.

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đánh giá: Cuộc thi “Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị” và cuộc thi chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” là 2 cuộc thi viết lần đầu tiên được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức phát động và triển khai với quy mô rộng khắp nhằm nâng cao số lượng, chất lượng tác phẩm báo chí của Gia Lai tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) và cuộc thi chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” do Trung ương phát động trong năm 2023.

Qua các tác phẩm dự thi, các tác giả đã kịp thời phát hiện, ghi nhận và tôn vinh mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những kết quả nổi bật trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong việc đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

“Hai cuộc thi đã tạo thành đợt sinh hoạt quan trọng trong cán bộ, đảng viên và một bộ phận quần chúng nhân dân. Qua các tác phẩm tham gia đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị qua các nhiệm kỳ, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục phân tích, giải thích sâu sắc cơ sở lý luận, thực tiễn và nội hàm xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được nêu trong các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng bộ tỉnh; nêu bật trách nhiệm của các Cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh nhấn mạnh.

Theo nhandan.vn
https://nhandan.vn/gop-phan-xay-dung-dang-va-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-post787183.html
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góp phần xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO