Giáo viên có được phụ cấp trách nhiệm trong thời gian nghỉ hè?

Thu Hằng| 16/09/2023 12:11

Ông Nguyễn Quốc Hòa (Trà Vinh) là giáo viên dạy Ngữ văn Khmer (tiếng dân tộc) của một trường tiểu học công lập. Ông được phân công dạy 23 tiết/tuần, quyết định phân công có mốc thời gian liên tục tất cả các tháng trong năm học. Ông Hòa luôn bảo đảm đúng số giờ dạy theo định mức.

ADQuảng cáo

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT, ông Hòa được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương cơ sở/tháng.

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT thì thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Ông Hòa hỏi, trong thời gian nghỉ hè ông có được chi trả phụ cấp trách nhiệm dạy tiếng dân tộc không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT ngày 22/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, quy định như sau:

"Điều 7. Về chế độ chính sách

1. Đối với người dạy:

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

a) Người dạy đảm bảo số giờ dạy theo định mức, trong đó có số tiết dạy tiếng dân tộc thiểu số từ 04 tiết/tuần trở lên đối với giáo viên; từ 02 tiết/tuần dạy tiếng dân tộc thiểu số trở lên đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bằng 0,3 so với mức lương cơ sở ngoài chế độ phụ cấp khác theo quy định. Không áp dụng chế độ phụ cấp này đối với giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế;

b) Trường hợp người dạy tiếng dân tộc thiểu số có số tiết dạy vượt định mức quy định, số tiết dạy vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành của nhà nước".

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

"4. Điểm a Khoản 3 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)".

Do đó, đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tiếng dân tộc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập bảo đảm số tiết theo quy định nêu trên thì trong thời gian nghỉ hè vẫn được hưởng nguyên lương và phụ cấp trách nhiệm công việc theo quy định.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/giao-vien-co-duoc-phu-cap-trach-nhiem-trong-thoi-gian-nghi-he-102230313152043618.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giáo viên có được phụ cấp trách nhiệm trong thời gian nghỉ hè?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO