Giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Nam Nung

Bình Minh| 30/05/2018 16:11
Theo dõi Báo Đắk Nông trên

Ngày 29/5, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 813/QĐ-UBND về việc giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Nam Nung. Lý do giám sát đặc biệt là do Công ty TNHH MTV Nam Nung năm 2017 có số lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao. Thời gian giám sát trong năm 2018-2019.

UBND tỉnh giao các Sở: Tài chính, Nông nghiệp-PTNT, Kế hoạch-Đầu tư, Lao động-Thương binh-Xã hội và Nội vụ thực hiện nhiệm vụ giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Nam Nung theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Kết thúc giám sát, trong trường hợp chưa phục hồi hoặc không phục hồi được hoạt động sản xuất, kinh doanh, Sở Kế hoạch-Đầu tư chủ trì  phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định chuyển đổi sở hữu hoặc sắp xếp lại doanh nghiệp, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Nam Nung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO