Giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm

Bình Minh| 25/12/2018 09:23

Đến thời điểm này, nhiều chỉ tiêu thực hiện phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 đã được Tỉnh ủy, UBND tổng hợp, đánh giá.

ADQuảng cáo

Điều đáng quan tâm là bên cạnh những mặt tích cực thì một trong số các vấn đề còn tồn tại hạn chế được đưa ra thảo luận sâu rộng nhiều, đó là tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao và chất lượng giảm nghèo đến nay vẫn chưa bền vững.

Theo UBND tỉnh, kết quả điều tra hộ nghèo năm 2018, toàn tỉnh ước còn 14,7% dân số, giảm 2,5% so với năm 2017. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ còn tới 39,45%. Tình trạng tái nghèo và nguy cơ tái nghèo còn cao, khi mà thu nhập của nhiều hộ gia đình nằm sát chuẩn nghèo. Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư khá lớn.

Rõ ràng, việc thực hiện các chính sách, cũng như huy động các nguồn lực phục vụ công tác giảm nghèo thời gian qua đã được các ngành, địa phương nỗ lực triển khai. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn còn không ít những tồn tại, hạn chế. Trong đó, vấn đề quan trọng nhất được đúc rút ra trong quá trình thực hiện là hoạt động giảm người nghèo cần phải có trọng tâm, trọng điểm với các chương trình cụ thể, thiết thực, tránh tình trạng dàn trải gây lãng phí nguồn lực và chưa phát huy cao hiệu quả đầu tư. Để giảm nghèo có trọng tâm, trước hết cấp ủy, chính quyền cơ sở phải xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể.

ADQuảng cáo

Cùng với đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Bởi, nếu người nghèo cứ trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của chính quyền các cấp thì khó có thể nâng cao đời sống. Chính quyền phải thực hiện đối thoại với hộ nghèo, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cũng như những khó khăn của họ, từ đó có cách hỗ trợ thoát nghèo một cách phù hợp nhất.

Trọng điểm trong giảm nghèo bền vững là đào tạo nghề, gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tạo việc làm thường xuyên cho người nghèo. Những hộ đăng ký thoát nghèo phải có phương án sản xuất cụ thể, địa phương tạo điều kiện cho họ tiếp cận nguồn vốn; đồng thời phân công các hội đoàn thể giúp đỡ, theo dõi, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Quan tâm việc huy động nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước kịp thời.

Đặc biệt, các ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn đầu tư cho sản xuất, thu hút nhiều lao động vào làm việc; đồng thời, lồng ghép các hoạt động của các chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm và các chương trình giảm nghèo để phát huy hiệu quả vốn vay, tạo việc làm mới và ổn định cuộc sống nhân dân.  

Được biết, năm 2019, UBND tỉnh đưa ra chỉ tiêu phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên. Mục tiêu về tỷ lệ giảm nghèo và chất lượng giảm nghèo bền vững sẽ đạt nếu công tác giảm nghèo được triển khai có trọng tâm, trọng điểm.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO