Giá trị lớn của luật tục Ê đê trong xã hội hiện đại

B.M (g/t)| 16/09/2022 08:58

Cuốn sách “Luật tục Ê đê, một nền tư pháp hòa giải: Những giá trị xã hội và sự biến đổi” của tác giả Trương Thị Hiền được NXB Khoa học xã hội phát hành đến công chúng. Cuốn sách đề cập đến những giá trị luật tục người Ê đê trong sự biến đổi khi giao thoa văn hóa chung, là sự thích ứng của luật tục Ê đê đối với các thiết chế mới trong xã hội Việt Nam hiện đại.

ADQuảng cáo

Cuốn sách đề cập đến luật tục của cộng đồng dân tộc thiểu số Ê đê, sự thay đổi của luật tục trong xã hội hiện đại và sự tương quan giữa luật tục và luật pháp trong quản lý xã hội ngày nay. Sách gồm 4 chương. Chương 1, luật tục xét như hiện tượng xã hội. Chương 2, nền tảng giá trị xã hội và sự biến đổi của luật tục Ê đê. Chương 3, luật tục Ê đê xét trong mối tương quan với luật pháp. Chương 4, về một nền tư pháp hòa giải.

Bìa cuốn sách

ADQuảng cáo

Với phương pháp điền dã dân tộc học, phân tích tài liệu và phương pháp định tính, cuốn sách đã làm sáng tỏ một số vấn đề khoa học liên quan đến luật tục của cộng đồng các dân tộc thiểu số hiện nay.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo cần thiết cho những người quan tâm, nghiên cứu về luật tục của các dân tộc thiểu số, rộng hơn là các vấn đề liên quan đến quản lý xã hội các cộng đồng dân tộc thiểu số. Đồng thời, cuốn sách cũng là tư liệu cần thiết cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý quan tâm đến dân tộc thiểu số.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giá trị lớn của luật tục Ê đê trong xã hội hiện đại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO