Gia Lai phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ

Thiên Thanh – Minh Lý – Ksor Tuối – Duy Linh| 13/09/2023 09:49

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng xác định: “Phụ nữ chiếm một nửa tổng số Nhân dân. Để xây dựng CNXH thì phải thật sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyền lợi của phụ nữ”. Thấm nhuần quan điểm của Người, qua các thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Cùng với cả nước, thời gian qua, cấp ủy và chính quyền các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã kịp thời cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, tích cực thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Từ đây, nhiều thế hệ nữ cán bộ được tạo điều kiện, cơ hội để bình đẳng tham gia đóng góp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.Theo số liệu thống kê, tỷ lệ nữ giới tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và các tổ chức chính trị của tỉnh Gia Lai hiện nay đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt 15,09% đối với cấp tỉnh; 19,9% đối với cấp huyện và 27,7% đối với cấp xã; nữ ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt 37,5%; nữ đại biểu HĐND đạt 30,9% đối với cấp tỉnh; 28,2% đối với cấp huyện; đạt 28,4% đối với cấp xã. Số lượng đảng viên nữ trong toàn tỉnh là 23.594 đảng viên (chiếm 36,31% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh)… Hầu hết cán bộ nữ lãnh đạo khi được phân công nhiệm vụ dù ở vị trí công tác nào cũng luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, năng động, sáng tạo, tận tâm với công việc, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước giao và thiên chức của người phụ nữ trong gia đình.

Bà Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Không riêng gì bản thân tôi mà bất kỳ người nào khi đặt họ vào vị trí công việc thì phải cân bằng giữa việc gia đình và xã hội. Tất nhiên trong sự cân bằng đó thì sự ưu tiên đặc biệt đối với công việc để làm sao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người cán bộ trong tình hình hiện nay.”

Là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh, TP.Pleiku hiện là địa phương có nhiều đổi mới trong thực hiện công tác cán bộ nói chung, cán bộ nữ nói riêng. Đến nay, thành phố có 1/13 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là nữ, 11/41 nữ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đặc biệt, tại 22 xã, phường có 23 cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt, trong đó có 7 Bí thư, 11 Phó Bí thư Thường trực, 5 Chủ tịch UBND. Từ thực tiễn công tác, nhiều nữ lãnh đạo đã thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của người đứng đầu, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, qua đó ngày càng khẳng định tiếng nói, uy tín trong đơn vị và được Nhân dân tin yêu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Đỗ, TP. Pleiku cho biết: “Bên cạnh sự quan tâm của các cấp, các ngành thì bản thân phải nỗ lực rất nhiều. Trước hết là học tập, trau dồi kiến thức qua nhiều kênh để khẳng định vị trí mà mình được Đảng, Nhà nước giao phó. Với thiên chức là bà là mẹ và vợ ở gia đình thì cũng phải tính toán, cân bằng, sắp xếp làm sao việc gia đình là vợ mẫu mực và làm gương cho các con.”

Đồng chí Trịnh Duy Thuân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku khẳng định: “Chị em được đào tạo bài bản tâm huyết, nhiệt tình trong công tác và đóng góp rất lớn trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tôi tin tưởng trong thời gian tới chị em tiếp tục được quan tâm và đóng góp lớn hơn cho sự phát triển của thành phố trên mọi phương diện.”

Tính đến tháng 3/2022, toàn tỉnh Gia Lai có 5.744 cán bộ, trong đó, cán bộ nữ chiếm 36% và tăng 5,9% so với nhiệm kỳ trước. Trong công tác bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã quan tâm tới các ngành, lĩnh vực và các chức danh lãnh đạo quản lý phù hợp với năng lực của từng phụ nữ nhằm phát huy thế mạnh của mỗi người. Từ đó, phụ nữ được phát huy thêm quyền tham gia trao đổi, bàn bạc và quyết định những vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Bà Rơ Chăm H’Hồng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Laitrao đổi: “Thông qua việc tạo điều kiện cho cán bộ Hội các cấp tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao từ đó đội ngũ cán bộ Hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động bám sát với thực tế cơ sở, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các phong trào, nhiệm vụ từng bước thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp đề ra.”

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”, nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cộng đồng và bản thân người phụ nữ về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều chuyển biến tích cực. Vị trí của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được nâng cao. Thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có cán bộ nữ cơ cấu trong Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, huyện và 60% trở lên Ban Thường vụ cấp ủy cấp xã phải có cán bộ nữ cơ cấu trong Ban Thường vụ đảng ủy; tỷ lệ nữ cấp ủy viên cấp xã trở lên đạt từ 20% trở lên.

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xác định công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Do đó tiếp tục nâng cao thật tốt nhận thức về vai trò, vị trí hết sức quan trọng của đội ngũ cán bộ nữ, từ đấy tạo ra các môi trường, điều kiện thuận lợi cho các chị em được cống hiến, được tham gia làm việc và thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch phát triển cán bộ nữ, phát triển Đảng viên, đồng thời tiếp tục phát huy tốt vai trò, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương đã đề ra.”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trải qua các giai đoạn lịch sử và đặc biệt là trong thời kỳ phát triển, hội nhập của đất nước, để không ngừng khẳng định vị thế của bản thân, phụ nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng phải nỗ lực cố gắng không ngừng nhằm trau dồi, tích lũy tri thức cũng như vốn sống. Qua đó góp phần tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đam đang” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Theo gialaitv.vn
http://gialaitv.vn/tin-tuc/tin-dia-phuong/gia-lai-phat-huy-vai-tro-cua-doi-ngu-can-bo-nu/
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO